Instrukcja obsługi Sony KV-14LT1E

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-14LT1E. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-14LT1E na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
Manual de Instrucciones
KV-21LT1E
KV-14LT1E
© 2000 by Sony Corporation
ES
Manual de Instruções
Brugervejledning
Käyttöohjeet
Bruksanvisning
PT
DK
FI
NO
Instruktionsbok
SE
4-205-481-52 (1)
01Cover21;14LT1E.fm Page 1 Friday, June 22, 2001 3:21 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-14LT1E innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-14LT1E udzielić ci dobrej odpowiedzi.