Instrukcja obsługi Sony KV-14LM1U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-14LM1U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-14LM1U na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
KV-14LM1U
© 2000 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
4-205-569-32(1)
01CoverKV14LM1UGB.fm Page 1 Thursday, May 24, 2001 4:31 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-14LM1U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-14LM1U udzielić ci dobrej odpowiedzi.