Instrukcja obsługi Sony KV-14LM1K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-14LM1K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-14LM1K na tej stronie.

R
FD Trinitron
Colour Television
KV-14LM1K
© 2000 by Sony Corporation
Instruction Manual
GB
Инструкции за експлоатация
Инструкция пo эксплyатации
BG
RU
4-205-569-42 (1)

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-14LM1K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-14LM1K udzielić ci dobrej odpowiedzi.