Instrukcja obsługi Sony KV-14CT1K

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-14CT1K. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-14CT1K na tej stronie.

4-093-927-62(1)
R
© 2003 Sony Corporation
Instruction Manual
Инструкции за експлоатация
Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция по эксплуатации
GB
BG
CZ
HU
PL
RU
SK
Návod na obsluhu
FD Trinitron
Colour Television
KV-21CT1K
KV-14CT1K
01CoverKV21CT1K.fm Page 2 Wednesday, July 9, 2003 8:38 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-14CT1K innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-14CT1K udzielić ci dobrej odpowiedzi.