Instrukcja obsługi Sony KV-14CT1B

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-14CT1B. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-14CT1B na tej stronie.

4-093-927-72(1)
R
© 2003 Sony Corporation
Instruction Manual
GB
FD Trinitron
Colour Television
KV-21CT1B
KV-14CT1B
01CoverKV21CT1B.fm Page 2 Saturday, July 5, 2003 10:54 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-14CT1B innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-14CT1B udzielić ci dobrej odpowiedzi.