Instrukcja obsługi Sony KV-1415

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KV-1415. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KV-1415 na tej stronie.

Connecting a VCR to MONITOR OUT Jacks
(except for KV-1405GE/1415GE/1415AS/2115GE/1487B1)
KV-1405GE/1415GE/1415AS/2115GE/1487B1
The A/B and TV/VIDEO buttons on the Remote Commander
are not effective for the KV-1415GE/1415AS/2115GE.
The KV-1405GE/1415GE/1415AS/2115GE do not have
VIDEO IN and MONITOR OUT jacks. Use an antenna cable
to connect a VCR.
(* except for KV-1405GE/1415GE/1415AS/2115GE/1487B1)
1405GE, 1415GE, 1485GE,
1485GET, 1605GE, 1685GE,
1685GET, 1985GE, 1985GET,
2115GE, 2185GE, 2185GET,
R14P1, P21P1, 1487B1
1415AS, 2185AS R21S1 2185AST
VIDEO INPUT jacks: phono jacks (except for KV-1405GE/1415GE/
1415AS/2115GE)
Model KV- 1605, 1685 1985 2115, 2185
54 (21)
(Approx. 51 cm
picture measured
diagonally)
520×462.5×486
24
R21
Model KV-
E2~E4
E5~E12
E21~E69
Low VHF band
High VHF band
UHF
CATV
0~5, 5A 1~3
6~11 4~10
28~69
0~5, 5A
6~11
28~69
1~3
4~10
S01~S03
S1~S20
S1~S41 (for KV-1487B1 only)
1405, 1415,
1485, 1487B1
Audio output
Picture tube
Approx. cm (inches)
Dimensions (w/h/d, mm)
Mass (kg)
37 (14)
(Approx. 34 cm
picture measured
diagonally)
364×344×405
11
41 (16)
(Approx. 37 cm
picture measured
diagonally)
397×375.5×426
14.5
49 (19)
(Approx. 46 cm
picture measured
diagonally)
474×429×473
19
R14
37 (14)
(Approx. 34 cm
picture measured
diagonally)
422×349.5×406
12
54 (21)
(Approx. 51 cm
picture measured
diagonally)
564×459.5×472
24
3W 5W
VIDEO INPUT
VIDEO AUDIO
to AUDIO
to VIDEO
: Signal flow
to video
output
to audio
output
MONITOR OUT jacks: phono jacks (except for KV-1405GE/1415GE/
1415AS/2115GE/1487B1)

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KV-1415 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KV-1415 udzielić ci dobrej odpowiedzi.