Instrukcja obsługi Sony KD-36NX200E

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KD-36NX200E. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KD-36NX200E na tej stronie.

R
Trinitron Digital TV
Instruction Manual
Kayttöohje
Styrfunktioner
GB
KD-32NX200E
KD-36NX200E
© 2003 by Sony Corporation
®
FI
SE
4-094-765-11
cover.fm Page 1 Friday, March 7, 2003 8:34 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KD-36NX200E innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KD-36NX200E udzielić ci dobrej odpowiedzi.