Instrukcja obsługi Sony KD-36NX200

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KD-36NX200. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KD-36NX200 na tej stronie.

R
4-090-229-62(1)
Trinitron Digital TV
Instruction Manual
GB
KD-32NX200U
KD-36NX200U
© 2002 by Sony Corporation
®
409022962
32nx200Ucover.fm Page 1 Monday, September 16, 2002 11:53 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KD-36NX200 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KD-36NX200 udzielić ci dobrej odpowiedzi.