Instrukcja obsługi Sony KD-32DX40U

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Sony KD-32DX40U. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Sony KD-32DX40U na tej stronie.

R
4-206-297-12
Trinitron Digital TV
Operating Instructions
GB
KD-28DX40U
KD-32DX40U
© 2001 by Sony Corporation Printed in UK
420629712
DX40 Cover.fm Page 1 Wednesday, August 22, 2001 12:06 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Sony KD-32DX40U innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Sony KD-32DX40U udzielić ci dobrej odpowiedzi.