Instrukcja obsługi Sony DAV-TZ630

Sony DAV-TZ630

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Sony DAV-TZ630. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Sony DAV-TZ630 prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Sony
Model
DAV-TZ630
Produkt
Język
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Polski, Chiński
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.sony.com/
DAV-DZ730/DZ810/DZ910W/
DAV-TZ630
4-165-475-11(1)
© 2010 Sony Corporation Printed in China
(1)
1
2
3
List of parts/Lista de piezas/Lista över delar/Lista części/Liste des pieces/Teileliste/
Onderdelenlijst/Elenco dei componenti/ /部件表/部件清單/ /
DAV-DZ910W: 4
DAV-DZ730/DAV-
DZ810/DAV-TZ630: 2
DAV-DZ910W: 4
DAV-DZ730/DAV-
DZ810/DAV-TZ630: 2
DAV-DZ910W: 12
DAV-DZ730/DAV-
DZ810/DAV-TZ630: 6
English
Spread a cloth on the floor to avoid damaging the
floor when you assemble the speakers.
1 Thread the speaker cord through the top
hole in the base ().
2 Turn the speaker () upside down.
3 Secure the base () with three screws ().
Insert the screws into the bottom of the base.
Español
Coloque una tela en el suelo para evitar dañarlo al
instalar los altavoces.
1 Pase el cable de altavoz por el orificio de la
parte superior de la base ().
2 Déle la vuelta al altavoz ().
3 Asegure la base () con tres tornillos ().
Inserte los tornillos en la parte inferior de la
base.
Svenska
Lägg en matta eller liknande på golvet för att
undvika att skada det när du monterar högtalarna.
1 Dra högtalarkabeln genom det övre hålet i
bottenplattan ().
2 Vänd högtalaren () upp och ner.
3 Fäst bottenplattan () med tre skruvar
().
Skruva in skruvarna på undersidan av
bottenplattan.
Polski
Przed rozpoczęciem montażu pod głośniki należy
podłożyć materiał, aby nie uszkodzić podłogi.
1 Przeprowadź przewód głośnikowy przez
górny otwór w podstawie ().
2 Ustaw głośnik () spodem do góry.
3 Przykręć podstawę () trzema wkrętami
().
Włóż wkręty do otworów w spodzie podstawy.
Français
Recouvrez le sol d’un linge pour éviter de
l’endommager lors de lassemblage des enceintes.
1 Faites passer le cordon d’enceinte à travers
l’orifice supérieur de la base ().
2 Retournez l’enceinte ().
3 Fixez la base () à laide de trois vis ().
Insérez les vis dans le dessous de la base.
Deutsch
Breiten Sie ein Tuch auf dem Boden aus, damit
dieser beim Zusammenbauen der Lautsprecher
nicht beschädigt wird.
1 Führen Sie das Lautsprecherkabel von der
Oberseite her durch die Bohrung in der
Bodenplatte ().
2 Drehen Sie den Lautsprecher () mit der
Oberseite nach unten.
3 Befestigen Sie die Bodenplatte () mit drei
Schrauben ().
Drehen Sie die Schrauben an der Unterseite der
Bodenplatte ein.
Nederlands
Spreid een doek uit op de vloer zodat u de vloer
niet beschadigt wanneer u de luidsprekers
monteert.
1 Trek de luidsprekerkabel door de opening
langs de bovenkant van de voet ().
2 Draai de luidspreker () ondersteboven.
3 Maak de voet () met drie schroeven ()
vast.
Draai de schroeven vast in de onderkant van de
voet.
Italiano
Stendere un telo sul pavimento per evitare di
danneggiare quest’ultimo durante il montaggio dei
diffusori.
1 Far passare il cavo del diffusore attraverso
il foro superiore della base ().
2 Capovolgere il diffusore ().
3 Fissare la base () con tre viti ().
Inserire le viti nella parte inferiore della base.
简体中文
安装扬声器时,请在地板上铺一块布以防损坏
地板。
1 将扬声器导线穿过底座(
)的顶部孔。
2 将扬声器(
)倒置。
3 用三个螺丝(
)固定底座(
)。
将螺丝插入底座底部。
中文繁體
當您要安裝揚聲器時,請在地板上鋪一塊布以
防止損壞地板。
1 將揚聲器導線穿過底座(
)的頂部安裝
孔。
2 將揚聲器(
)上下顛倒。
3 用三個螺絲(
)固定底座(
)。
將螺絲插入底座底部。
1
2
3
1
2
3
Speaker Installation Guide
Guía de instalación de los altavoces
Högtalarinstallationsguide
Podręcznik instalacji głośników
Guide d’installation des enceintes
Montageanleitung für Lautsprecher
Installatiegids voor de luidspreker
Guida all’installazione dei diffusori
扬声器安装指南
揚聲器安裝指南

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Sony DAV-TZ630, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Witam mam pytanie czy można i jak wgrać polskie menu.Dziękuję i pozdrawiam

, 3 lata temu
0

Na sprzedaż w

Specs

Audio
Moc wyjściowa (RMS)   600 W
Kanały wyjścia audio   5.1
Głośniki centralne
Moc głośnika centralnego 100 W
Głośnik niskotonowy
Moc RMS głośnika niskotonowego   100 W
Video
System formatu sygnału analogowego   NTSC, PAL
Radio
Pasmo FM   87.5 - 108 Mhz
Radio FM   yes
Dysk optyczny
Dołączony odtwarzacz/nagrywarka DVD   Nagrywarka DVD
Pozostałe właściwości
Ilość portów HDMI   1
Zasilanie 220V-240V AC, 50 / 60Hz
Łączność
Cyfrowe koncentryczne wyjście audio w   0
Ilość portów USB 1
Wejście cyfrowe audio   0
wersja USB   2.0
Zarządzanie energią
Pobór mocy w trybie czuwania   0.2 W
Pobór mocy   105 W
Szczegóły Techniczne
Kolor produktu   Czarny