Instrukcja obsługi Skil 6466

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Skil 6466. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Skil 6466 na tej stronie.

2
2
6460
700 W
1,5 kg
0-2700
RPM
13
mm
18mm
40mm
1
E
A
B
C
D
(6460)
6463
620 W
1,5 kg
0-2700
RPM
13
mm
18mm
40mm
6464
700 W
1,5 kg
0-2700
RPM
13
mm
18mm
40mm
6466
700 W
1,5 kg
0-2700
RPM
13
mm
18mm
40mm
H
E
A
B
C
D
3
6460
6463
6460 6463 6464 6466 6460 6463 6464 6466
XP SKIL 6460/6463/6464/6466 12-06-2002 16:29 Pagina 2

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Skil 6466 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Skil 6466 udzielić ci dobrej odpowiedzi.