Instrukcja obsługi Skil 6453

Skil 6453

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Skil 6453. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Skil 6453 na tej stronie.

2
C
B
A
D
E
6453
550 W
1,5 kg
1
0-2700
RPM
16
2
XP SKIL 6453 28-05-2002 12:51 Pagina 2

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Skil 6453 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Skil 6453 udzielić ci dobrej odpowiedzi.