Instrukcja obsługi Skil 6385

Skil 6385

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Skil 6385. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Skil 6385 na tej stronie.

SKIL Europe BV - Konijnenberg 60 03/04 2609000168
4825 BD Breda - The Netherlands
HAMMER DRILL
6355 (F0156355 . . )
6365 (F0156365 . . )
6380 (F0156380 . . )
6382 (F0156382 . . )
6385 (F0156385 . . )
6390 (F0156390 . . )
INSTRUCTIONS page 7
INSTRUCTIONS page 9
HINWEISE Seite 11
INSTRUCTIES bladz. 13
INSTRUKTIONER sida 16
INSTRUKTION side 18
ANVISNINGEN side 20
OHJEET sivu 22
INSTRUCCIONES pág. 24
INSTRUÇÕES pág. 27
ISTRUZIONI pag. 29
LEÍRÁS oldal 31
POKYNY strana 34
KILAVUZ sayfa 36
INSTRUKCJA strona 38
ИНСТРУКЦИИ страница 40
O∆ΗΓΙΕΣ σελιδα 43
INSTRUCØIUNI pagina 46
YKA3AНИЕ страница 48
POKYNY strana 51
GB
F
D
NL
S
DK
N
FIN
E
P
I
H
CZ
TR
PL
RU
GR
RO
BG
SK
www.skileurope.com
SKIL6355/6382-serie.qxd 05-03-2004 12:20 Pagina 1

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Skil 6385 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Skil 6385 udzielić ci dobrej odpowiedzi.