Instrukcja obsługi Skil 6375

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Skil 6375. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Skil 6375 na tej stronie.

5
$ %
^ &
TEN
NIS
(HSS) ø 5, 6, 8 mm ø 5, 6, 8 mm ø 5, 6, 8 mm
In Deutschland
nicht lieferbar
2610389146
2610073400
2610389145
Magnetic
ACCESSORIES
PHILLIPS Nr 1, 2
POZIDRIV Nr 1, 2
M4, M5
+
++
XP SKIL 6310-serie.1 13-09-2001 11:32 Pagina 5

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Skil 6375 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Skil 6375 udzielić ci dobrej odpowiedzi.