Instrukcja obsługi Skil 6370

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Skil 6370. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Skil 6370 na tej stronie.

2
2
A
B
C
D
6310 6350 6360 6370 6375
500W 500W 500W 550W 550W
1,3 kg 1,4 kg 1,4 kg 1,4 kg 1,3 kg
1
XP SKIL 6310-serie.1 13-09-2001 11:32 Pagina 2

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Skil 6370 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Skil 6370 udzielić ci dobrej odpowiedzi.