Instrukcja obsługi Skil 1790MA

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Skil1790MA. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Skil 1790MA na tej stronie.

HAMMER
1790 (F0151790 . . )
SKIL Europe BV - Konijnenberg 60 04/08 2610398012
4825 BD Breda - The Netherlands
www.skileurope.com
www.skileurope.com
ORIGINAL INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . 6
NOTICE ORIGINALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG . . . . . .
13
ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING. . . . 16
BRUKSANVISNING I ORIGINAL . . . . . . . . 20
ORIGINAL BRUGSANVISNING . . . . . . . . . 23
ORIGINAL DRIFTSINSTRUKS. . . . . . . . . .
26
ALKUPERÄISET OHJEET . . . . . . . . . . . . . 29
MANUAL ORIGINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
MANUAL ORIGINAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ISTRUZIONI ORIGINALI . . . . . . . . . . . . . . 40
EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS. . . . . . 44
PÒVODNÍM NÁVODEM K POUÎÍVÁNÍ . . . 47
OR‹J‹NAL ‹fiLETME TAL‹MATI . . . . . . . . . 50
INSTRUKCJÑ ORYGINALNÑ. . . . . . . . . . . 54
ОДЛИННИК РУКОВОДСТВА
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . .
58
ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ . . . . . . 66
INSTRUCØIUNI DE FOLOSIRE
ORIGINALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . .
73
PÔVODN¯ NÁVOD NA POUÎITIE. . . . . . . 77
ORIGINALNE UPUTE ZA RAD . . . . . . . . . 81
ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD. . . . . . 84
IZVIRNA NAVODILA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND. . . . . . 90
INSTRUKCIJÅM ORI˛INÅLVALODÅ. . . . . 94
ORIGINALI INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . 98
GB
F
D
NL
S
DK
N
FIN
E
P
I
H
CZ
TR
PL
ME77
RU
UA
GR
RO
BG
SK
HR
SRB
SLO
EST
LV
LT

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Skil 1790MA innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Skil1790MA udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Specs

Marka Skil
Model 1790MA
Produkt Maszyna wiertnicza
EAN 8710364040858
Język Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński
Grupa produktu Maszyny wiertnicze
Typ pliku PDF
Zarządzanie energią
Nominalna moc wejścia 1100W
Źródło zasilania Prąd przemienny
Praca
Energia uderzenia 4J
Wskaźnik nacisku 3000bpm
Prędkość znamionowa 800RPM
Średnica wiertła w betonie (max) 45mm
Średnica wiertła w metalu (max) 13mm
Średnica wiertła w drewnie (max) 30mm
Zawartość opakowania
Futerał
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski