Instrukcja obsługi SilverCrest CRB-631

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję SilverCrest CRB-631. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom SilverCrest CRB-631 na tej stronie.

Contents - CRB-631
1
En
g
lish
1 Contents
1
Contents ................................................................................................................. 1
2 Intended use .......................................................................................................... 3
3 Preliminary notes ................................................................................................... 4
4 Copyright ................................................................................................................ 4
5 Manufacturer's information ..................................................................................... 4
6 Important safety information ................................................................................... 5
6.1 Notes on operation/connection .......................................................................... 6
6.2 General information ........................................................................................... 7
6.3 Additional information ........................................................................................ 7
6.4 Children ............................................................................................................. 8
6.5 Persons with disabilities ..................................................................................... 8
6.6 Storage and transport ........................................................................................ 8
7 Disposal ................................................................................................................. 9
8 Items supplied ...................................................................................................... 10
9 Installation ............................................................................................................ 11
9.1 ISO connection ................................................................................................ 11
9.2 Installing the device ......................................................................................... 14
9.3 Removing the device ....................................................................................... 15
10 Overview of the device ......................................................................................... 16
10.1 Front ............................................................................................................ 16
10.2 Front (open) ................................................................................................. 17
10.3 Display overview ......................................................................................... 18
10.4 Removing and attaching the operating panel .............................................. 19
10.5 Button functions ........................................................................................... 20
10.6 Remote control ............................................................................................ 22
11 Basic functions ..................................................................................................... 23
11.1 The ON/OFF/MUTE button.......................................................................... 23
11.2 Volume control ............................................................................................ 23
11.3 Select button for settings (SEL) ................................................................... 23
11.4 AS/PS button (Auto Store/Preset Scan) ...................................................... 25
11.5 DISP button (Display information) ............................................................... 27

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące SilverCrest CRB-631 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom SilverCrest CRB-631 udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Jak zzaprogramowac radio

Dominika kedziora, 2018-06-22 06:38:37