Instrukcja obsługi RCA 46LA45RQ

RCA 46LA45RQ
(1)
  • Liczba stron: 47
  • Typ pliku: PDF
43
C o mmer c i a l Us e E xc l u d ed
Thi s limit e d warr a nt y o nl y appli e s t o p rod u ct s u s e d fo r p e rsona l use and does not cover any
pro
d uc t u s e d for institutio n al, comm e rc i al or r e ntal p u rp o s e s .

LIMITAT I O N O F WARRANTY

THI S LIMITE D W A RR A NT Y I S TH E S O L E A N D EXCLUSIV E WARR A NT Y APPLICABL E T O THIS
LA R P U RPOSE) . N O V ERBA L O R WRITT E N
PRO D U CT . O N C O R P U S , INC. , T H E MANUFA C TUR E R O F THI S PRO D UCT , DIS C L AIM S ALL
OTH E R WARR A NTIES, LUDIN G AL L IMPL I E D WARRANTIES EXPRESSED O R IMPLIE D (INC
OF MERCHANTABILIT Y O R FITNES S FO R A PARTICU
INF O RMATIO N GIVEN B Y O N C O R P US , INC. , IT S AGENTS , INDEPENDENT
CONTRACTORS , SALE S REPRESENTAT I VES , EMP L OYEES , RETAIL DEALERS , WHOL E SALE
DISTRIBUTOR S O R AN Y OTHE R TH I R D PART Y SHAL L CREA T E A GUARANT Y OR
INCREASE . EXP A N D OR MODIFY T H E SCOPE OF THIS LIMITED W A RR A N T Y.
THI S LIMITE D WARR A NT Y PROV I DE S TH E SOL E AN D E XCLUSIV E REMED Y F O R T HE
CONSUM E R O F REPAI R O R REPL A CEMEN T O F TH E PRODUCT . O N COR P US , INC . SHALL
NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
TH E US E O F TH E PRODUCT O R A R ISI N G O U T O F A BR E AC H EXPRESS
E D O R IMPLIED
CONSEQU E NTIAL DAM A GES ARISING OUT OF
WARRANTY ON THIS PRODUCT.
THI S LIMITE D W A RR A N T Y AN D TH E DISCLAI M ER S CONTA I NE D H E REI N AR E GOVERNE D BY
TH E LAW S O F TH E STAT E O F INDIANA . EXCEP T T O TH E EX T EN T PROHIBITED
B Y
APPLICABL E LAW , AN Y IMPLIE D WARR A NT Y O F MERCH A NTABILIT Y O R FITNE S S FO R A
PARTICUL A R PURPOS E I S LIMITE D T O APPLI C ABL E LIMI T E D WARRANT Y
PERIOD(S ) SET
FORT H ABOVE.
THIS
W A RRANT Y GIVE S YO U SPEC I FI C LEGA L RIGHT S AN D YO U AL S O MA Y HA V E OTH E R
RIGHTS TH A T VARY FROM STATE TO STATE.
RCA is a trademark of RCA T rademark Management SAS and used under license by ON Corporatio n

I tem s N o t C o vere d By L i m i te d W arra n ty

Your limited warra n ty d o es no t c o ve r the followi n g items:
Un-installation, installation an d a djustm e nt of c u stom e r c o n trols a n d op e rating instruct i on.
Batterie s a n d cust o me r re p lace m ent fuses.
Dam a g e d u e t o mis u se , ab u se , n e gl i ge n c e o r n e glec t i n cl u di n g but , no t l i mite d to , d a mage
resulting fro m exp o s u re to moi s ture, humidit y o r s alt.
Inabilit y to r e ce i v e a s i gna l due to prob l e ms not ca u s e d by the p ro d uct.
Dam a ge to the pro d uct d u e to images b u rnt into the screen.
Product purchased or serviced outside of Country of Original Purchase.
-i.e. Purchased USA can not be serviced in Mexico/Purchased in Mexico can not be serviced in USA.
Prod u ct mod i fied or incor p orated into o t he r p ro d uc t s .
Dam a ge d u e to acts of na t ure, inc l udi n g but not limited to, lightnin g damage o r floodi n g.
S erv i c e cal l s wh i c h do n o t in v o l v e a n y d e f ec t in ma t erial s o r w o rk m anship.
RCA 46LA45RQ

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące RCA 46LA45RQ lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom RCA 46LA45RQ poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą RCA 46LA45RQ. Ta instrukcja należy do kategorii Telewizory LCD i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Angielski. Czy masz pytanie dotyczące RCA 46LA45RQ lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje RCA 46LA45RQ

Ogólne
Marka RCA
Model 46LA45RQ
Produkt Telewizor LCD
EAN 0818970010284, 0883393003458
Język Angielski
Typ pliku PDF

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: RCA 46LA45RQ.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj