Instrukcja obsługi Protool DRP 20 ET FF XL SET

Protool DRP 20 ET FF XL SET
8.4 · 1
PDF instrukcja
 · 20 str.
Polski
instrukcjaProtool DRP 20 ET FF XL SET
22

DRP 20 ET FF

DRP 20-2 E FF

Bedienungsanleitung

Instructions for use

Instruction d’utilisation

Instrucciones de uso

Instruções de serviço

Istruzioni d’uso

Gebruiksaanwijzing

Návod k používání

Bruksanvisning

Brugsanvisning

Käyttöohje

Èíñòðóêöèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ

Návod na používanie

Instrukcja obsługi

Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

Manual de folosire

Netzstecker aus der
Steckdose ziehen!
Pull the plug from the mains!
Retirer la fi che de la prise de
courant.
Saque el enchufe de la toma
de corriente!
Retire a fi cha da tomada!
Togliere la spina dalla presa di
corrente!
Stekker uit de kontaktdoos
trekken!
Síťovou vidlici vytáhněte ze
zásuvky!
Trekk støpslet ut av
stikkontakten!
Træk stikket ud af
stikkontakten
Drag alltid ur kontakten!
Irrota pistotulppa seinästä.
Húzza ki a hálózati
csatlakozókábelt a dugaljból!
Bûíüòå âèëêó èç ðîçåòêè!
Vytiahnite sieťovú zástrčku zo
zásuvky!
Wyciągnąć wtyczkę z sieci!
ÔñáâÞîôå ôï ñåõìáôïëÞðôç (öéò)
áðü ôçí ðñßæá!
Inaintea tuturor lucrărilor la
maµină, scoateţi fi µa de
alimentare.
Accessory
Zubehör
Accessoires
Accessorio
Acessório
Accessorio
Toebehoren
Příslušenství
Tilbehør
Tilbehør
Tillbehör
Lisälaite
Tartozék
Äîïîëíèòåëü
Príslušenstvo
Element wyposażenia
dodatkowego
ÅîáñôÞìáôá
Accesoriile
Nicht in den Hausmüll
geben.
Not to be included in
municipal refuse
Ne pas mettre aux déchets
communaux
No pertenece a los
residuos comunales
Não pertence ao resíduo
comunal
Non fa parte dei rifi uti
comunali
Niet in huisafval
Nepatří do komunálního
odpadu
Ikke kommunalt avfall
Bortskaffes ikke sammen
med kommunalt affald
Tillhör inte till
kommunalavfall
Ei kuulu kunnallisjätteisiin
Nie wyrzucać do odpadu
komunalnego
Не имеет место в
коммунальных отходах
Nepatrí do komunálneho
odpadu
Μην το πετάτε στα οικιακά
απορρίμματα
Nu aparţine de gunoiul
comunal
Doppelte Isolation
Double insulation
Double isolement
Aislamiento doble
Isolação dobre
Isolamento doppio
Dubbele isolering
Dvojitá izolace
Dobbelisolering
Dobbelt isolering
Dubbel isolering
Kaksoiseristys
Podwójna izolacja
Двойная изоляция
Dvojitá izolácia
Διπλή μόνωση
Izolare dublă
s

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Protool DRP 20 ET FF XL SET. Ta instrukcja należy do kategorii Maszyny wiertnicze i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 8.4. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski, Angielski. Czy masz pytanie dotyczące Protool DRP 20 ET FF XL SET lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytanie dotyczące modelu Protool , a w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz swoje pytanie. Im lepiej zostanie opisany Twój problem, tym łatwiej będzie innym właścicielom Protool udzielić Ci właściwej odpowiedzi.

Liczba pytań: 0

Ogólne
Protool
DRP 20 ET FF XL SET | DRP 20 ET FF XL SET
Maszyna wiertnicza
4026657107158
Polski, Angielski
Instrukcja obsługi (PDF)
Cechy
Rodzaj zaciskuZamek centralny
Regulowana prędkośćTak
Bieg wstecznyTak
Wiercenie udaroweNie
Wydajność
Prędkość biegu jałowego (max)650 RPM
Średnica wiertła w metalu (max)20 mm
Średnica wiertła w drewnie (max)65 mm
Liczba biegów1
Moc
Moc pobierana1100 W
Źródło zasilaniaPrąd przemienny
Waga i rozmiary
Waga produktu3400 g
pokaż więcej

Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu Protool DRP 20 ET FF XL SETmożesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj

Brak wyników

InstrukcjaObslugiPDF.pl

© Copyright 2022 InstrukcjaObslugiPDF.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.