Instrukcja obsługi Plantronics CS60 Spare

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Plantronics CS60 Spare. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Plantronics CS60 Spare na tej stronie.

1
Thank you for selecting the
CS60 DECT™ Wireless Headset
System from Plantronics.
The CS60 offers wireless,
hands-free headset convenience
and long range workspace
mobility.
This user guide provides
instructions on the installation
and usage of your system.
WELCOME
CS60 DECT Wireless
Headset System
User Guide
www.plantronics.com

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Plantronics CS60 Spare innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Plantronics CS60 Spare udzielić ci dobrej odpowiedzi.