Instrukcja obsługi Philips Perfect sound CD2701C

Philips Perfect sound CD2701C
8.9 · 1
PDF instrukcja
 · 44 str.
Polski
instrukcjaPhilips Perfect sound CD2701C
CD270
CD275
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PL Instrukcja obsługi

Philips Consumer Lifestyle
Philips Consumer Lifystyle AMB 544-9056
AQ95-56F-1224KR 2010
........................................................ ...........................................................................
(Report No. / Numéro du Rapport) (Year in which the CE mark is affixed / Année au cours
de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)
We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)
Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)
CD270, CD275
....................................................................... ...........................................................
PHILIPS
(brand name, nom de la marque) (Type version or model, référence ou modèle)
DECT Phone
_
(Telecommunication Terminal Equipment)
..............................................................................................
(
product description, description du produit)
To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)
_
EN 301 406 V1.5.1:2003
EN 301 489-1 V1.8.1:2008
EN 301 489-6 V1.3.1:2008
_
EN 60950-1:2006
EN 50360:2001; EN 50361:2001
EN 50383:2002; EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 62018:2003
Following the provisions of :
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)
1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)
2009/125/EC (EuP Directive)
- EC/1275/2008
- EC/278/2009
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)
The Notified Body ............... ....................... performed ..... ........... .................
BABT / 0168
...............................
Notified Body Opinion
(L’Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro) (a effectué) (description of intervention /
description de l’intervention)
And issued the certificate, ........ .................................................. .......
N.A.
(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)
Remarks:
(Remarques:)
Drachten, The Netherlands,
5.01.2010
A.Speelman, Compliance Manager
........................................................... ............................................................................................
(place,date / lieu, date)
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
ANNEX 1
English Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this equipment is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
Finnish Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG.
French Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que cet appareil est
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.
Swedish Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna utrustning står i
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr
overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Produkts
mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der
Richtlinie 1999/5/EG.
Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ
Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo apparecchio
è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla
direttiva 1999/5/CE.
Spanish Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el equipo
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o
exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que este equipamento está conforme com
os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Property of Philips Consumer Lifestyle
IFU_CD170-175_05_EN.indd 39 2009-12-17 17:30:44

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Philips Perfect sound CD2701C. Ta instrukcja należy do kategorii Telefony i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 8.9. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski. Czy masz pytanie dotyczące Philips Perfect sound CD2701C lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytanie dotyczące modelu Philips , a w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz swoje pytanie. Im lepiej zostanie opisany Twój problem, tym łatwiej będzie innym właścicielom Philips udzielić Ci właściwej odpowiedzi.

Liczba pytań: 0

Ogólne
Philips
Perfect sound CD2701C | CD2701C/21
Telefon
8712581542030
Polski
Instrukcja obsługi (PDF)
Moc
Czas gotowości150 h
Czas rozmowy12 h
Liczba baterii2
Pojemność baterii550 mAh
Typ zasilaczaAC/Bateria
Rodzaj bateriiAAA
Zasilanie100 - 240 V, 50/60 Hz
Czas ładowania8 h
Funkcje telefonu
Współ. z wieloma stacjami bazowymi1
Wybieranie numeruTonowy/Impulsowy
GłośnikTak
Współpraca z wieloma słuchawkami5
Dzwonek polifonicznyTak
Pojemność książki telefonicznej100 wejścia
Wyświetlacz
Ilość linii teksu1 linii
Podświetlenie wyświetlaczaTak
Wbudowany wyświetlaczTak
Kolory wyświetlaczaMonochromatyczne
Kolor podświetleniaBursztyn
Obsługa połączeń
Pojemność listy wybieranych połączeń5
Nazwa i identyfikacja dzwoniącegoTak
Połączenie oczekująceTak
Ponowne wybieranie numeruTak
Pojemność listy połączeń20
Konstrukcja
Przyciski oświetlane od tyłuTak
Typ mocowaniaBiurko
Kolor produktuBiały
Wbudowana antenaTak
Waga i rozmiary
Wymiary stacji bazowej79.5 x 102 x 108.4 mm
Wymiary słuchawki (SxGxW)164.5 x 27.5 x 46.1 mm
Wskazywanie
Wskaźnik ładowania bateriiTak
Pozostałe funkcje
Wskaźnik siły sygnałuTak
Cechy sieciGAP
Zgodny z Mac-
Wydajność
ModelTelefon w systemie DECT
Automatyczna sekretarkaNie
Typ dzwonkaPolifoniczny
Technologia wspomagająca poprawę dźwiękuXHD
Cechy zarządzania
AlarmTak
Porty i interfejsy
Połączenia bezprzewodoweTak
Gniazdko wyjścia DCTak
Zawartość opakowania
Liczba dołączonych słuchawek1
pokaż więcej

Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu Philips Perfect sound CD2701Cmożesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj

Brak wyników

InstrukcjaObslugiPDF.pl

© Copyright 2023 InstrukcjaObslugiPDF.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.