Instrukcja obsługi Philips 28PW6008

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Philips 28PW6008. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Philips 28PW6008 na tej stronie.

L04_13723 (GB) 1-1_270705 7/27/05 4:46 PM Page 1

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Philips 28PW6008 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Philips 28PW6008 udzielić ci dobrej odpowiedzi.