Instrukcja obsługi Panasonic CU-Z71TKEA

Panasonic CU-Z71TKEA

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Panasonic CU-Z71TKEA. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Panasonic CU-Z71TKEA prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Panasonic
Model
CU-Z71TKEA
Produkt
Język
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Włoski, Chorwacki
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.panasonic.com/
Hrvatski Italiano Nederlands Deutsch English
Operating Instructions
Air Conditioner
ACXF55-18920
POWERFUL
Model No.
Indoor Unit Outdoor Unit
CS-Z25TKEA
CS-Z35TKEA
CS-Z42TKEA
CS-Z50TKEA
CS-Z71TKEA
CU-Z25TKEA
CU-Z35TKEA
CU-Z42TKEA
CU-Z50TKEA
CU-Z71TKEA
Operating Instructions
Air Conditioner
2-23
Before operating the unit, please read these operating
instructions thoroughly and keep them for future reference.
The included Installation Instructions should be kept and read
by the installer before installation.
Bedienungsanleitung
Klimagerät
24-45
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie
sie als künftige Referenz auf.
Das mitgelieferte Installationshandbuch sollte aufbewahrt und
vor der Installation vom Installateur gelesen werden.
Handleiding
Airconditioner
46-67
Lees voor u het apparaat gebruikt deze gebruikshandleiding
grondig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
De bijgevoegde installatiehandleiding moet door de
installateur worden bewaard en gelezen vóór de installatie.
Istruzioni di funzionamento
Condizionatore d’aria
68-89
Prima di utilizzare l’unità, leggere attentamente le istruzioni
e conservare questo opuscolo per potervi fare riferimento in
futuro.
Le istruzioni per l’installazione fornite in dotazione
devono essere conservate e lette dall’installatore prima
dell’installazione.
Upute za rad
Klimatizacijski uređaj
90-111
Prije rada s jedinicom, pažljivo pročitajte ove upute za rad i
čuvajte ih za buduće potrebe.
Instalater prije instaliranja treba čuvati i pročitati priložene
upute za ugradnju.
ACXF55-18920_book1.indb 1ACXF55-18920_book1.indb 1 1/10/2018 11:59:36 AM1/10/2018 11:59:36 AM

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Panasonic CU-Z71TKEA, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w