Instrukcja obsługi Palson 30469

Palson 30469

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Palson 30469. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Palson 30469 prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Palson
Model
30469
Produkt
EAN
3610170548461
Język
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski,
Typ pliku
PDF
Cacerola eléctrica multiusos
Multiuse electric hot plate
Sauteuse électrique multiusages
Panela eléctrica multiusos
Vielzweck-Elektrokasserolle
Casseruola elettrica multiuso
Universele elektrische braadpan
HHlleekkttrriikkóó tthhggáánnii ppoollllaappllýýnn ccrrññsseewwnn
Evelyn
Cód. 30469
Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɤɨɜɨɪɨɞɚ
ΕϻΎϤόΘγϻ΍ ΓΩΪόΘϣ Δϴ΋ΎΑήϬϛ ΓϼϘϣ
MODO DE EMPLEO
OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI
MODO DE EMPRÊGO
GEBRAUCHSANLEITUNG
ISTRUZIONI
GEBRUIKSAANWIJZING
TROPOS CRHSHS
E
F
P
D
I
GB
RU
NL
GR
AR
ИНСТРУКЦИИ
ل()ا *

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Palson 30469, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Opis ogólny
Nienagrzewający się uchwyt yes
Całkowita pojemność   5.5 L
- no
Zarządzanie energią
Moc   1500 W

Relaterade produkter: