Instrukcja obsługi Nikon AF-S 35mm f/1.4G

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję NikonAF-S 35mm f/1.4G. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Nikon AF-S 35mm f/1.4G na tej stronie.

Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
01
Printed in Japan
SB0G01(G4)
7MAA77G4-01 SG02
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Nano Crystal Coat
使用説明書
User’s Manual
Benutzerhandbuch
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Användarhandbok
Pykoводство пользoвaтеля
Gebruikshandleiding
Manuale d'uso
Návod k obsluze
Užívateľská príručka
Manualul utilizatorului
Посібник користувача
P.2
Pg. 12
S. 20
P. 28
Pág. 36
S. 44
Стр. 52
P. 60
Pag. 68
Str. 76
Str. 84
Pag. 92
Стор.
100
108
120
####
㛣⪿ⴋ
128
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
R137_UM_Cover.fm Page 1 Thursday, July 15, 2010 2:57 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Nikon AF-S 35mm f/1.4G innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom NikonAF-S 35mm f/1.4G udzielić ci dobrej odpowiedzi.