Msonic MBC415K

Instrukcja obsługi Msonic MBC415K

(1)
 • (MBC415K)
  Thank you for using our products! It is our honour to offer you service. Read the instructions carefully before using our products
  for convenience.
  Universal TV Remote
  Prelude
  MBC415K multi-function remote controller is the latest product for TV. It can control almost TV sets made in or outside China. It
  has functions of manual and auto-searching and code display, functions spend low and various functions.. It is powerful enough
  for you to operate in long distance. With its beautiful body shape and working indicator, it is easy and convenient for you to
  handle.MBC415K is a true TV-made, your best choice.
  About this Remote controller
  Open the battery lid and pay attention to the +/- marks. Insert tow new AAA (size 7) batteries (not supplied)
  Installing the batteries
  Under normal conditions, batteries will last up to 12 months. If the controller does not operate properly. the batteries might be worn out.
  Do not mix old batteries with new ones or mix different types of batteries together.
  If the electrolyte leaks inside the battery compartment, clean it with a piece of cloth and replace the old batteries with new ones.
  To prevent the electrolyte from leaking. remove the batteries when you plan not to use the controller for a long period of time.
  Note on batteries
  For example:Suppose your TV-sets brand is panasonic. The 3-digit code for ponasonic is
  "002", you should first press "set" button then press "power" button and release the two
  buttons simultaneously. The light is on, then enter "002" code When the light is out, the set
  up is finished.
  First press "set" continuously Then press "power" and release both simultaneously Enter
  the 3-digit code
  Setting the code
  If you have tried all the listed code number for your TV and you still can not get the controller to work (or if your TV is not listed
  in the code numbers table), try the following steps.
  Full-automatic function of search
  1. Turn on the television that you want remote control artificially;
  2. First press "set" key, then press "power" key, release two keys at the same time.
  3. Press the "power" key and release, the indicator will flash once every 1.5 seconds, it transmits a "volume +" code
  automatically with each flash. Note if the volume mark appears on TV, press "set" key within 1.5 se-coeds, theindicator will be
  off and set-up completes.
  4. Check and verify whether other function keys could work normally on the remote controller for a while, for instance volume is
  added and subtracted, if other functions on the remote controller can't work normally, please begin to search for from the step
  2 again, until find the correct code.
  Searching for the correct code
  First check the code and your TV brand again. And setup once again.
  Try other listed codes for your TV.
  If after Wing all the listed codes for your TV you still can not get the controller to work properly, try the research method
  described in "searching for the correct code".
  If the controller does not work
  If you have problems in setting up or using the controller
  W hen setting up the controller carefully go through the steps described in "setting the code". If the code that is listed first for
  your TV set does'nt work, try all the codes for your TV set in the order in which they are listed if all the codes fall to work try
  the steps in "Searching for the correct code".
  If you make a mistake in setting up, you should only enter the 3-dight code again so long as the light is still on. But you have
  to repeat setup if the light is out.
  Trouble shooting
  Operable distance: More than 8 meters Dimensions:50×185×22mm(w/h/d)
  Mass: approx. 100g(not including batteries) Power requirement: 3 size AAA batteries.
  Specifications
  If you have troubles in using the controller and the "Trouble shooting" can not help you.
  please contact us. We will do our best to service you. Please don't open the controller by
  yourself. We will not take the responsibility if you open it by yourself.
  Service
  Panel Description
  Dziękujemy za zakupienie naszego produktu, czujemy się zaszczyceni że możemy służyć Państwu pomocą. Prosimy o
  dokładne przeczytanie instrukcji przed korzystaniem z produktu, by zapewnić bezproblemową obsługę
  Wstęp
  MBC415K to nasz najnowszy produkt, wielofunkcyjny pilot przeznaczony do użytku z telewizorami. Jest w stanie kontrolować
  prawie wszystkie telewizory wykonane w Chinach lub poza nimi. Posiada funkcje manualnego i automatycznego wyszukiwania,
  jest wystarczająco mocny, aby umożliwić działanie z dużych odległości. Pięknie zaprojektowany i wyposażony we wskaźnik
  pracy jest łatwy i wygodny w obsłudze.MBC415K jest zdecydowanie najlepszym wyborem jeśli chodzi o piloty TV.
  Informacje na temat pilota
  Otwórz pokrywę baterii i zwrócić uwagę na oznaczenia +/- oraz włóż dwie nowe baterie AAA (rozmiar 7)(brak
  w zestawie)
  Instalacja baterii
  W normalnych warunkach użytkowania trwalość baterii wynosi do 12 miesięcy. Jeśli pilot nie działa prawidłowo, baterie mogą
  być zużyte.
  Nie mieszaj starych baterii z nowymi i nie mieszaj różnych typów baterii.
  W przypadku wycieku elektrolitu wewnątrz komory baterii, wyczyścić ją szmatką i wymienić stare baterie na nowe.
  Aby zapobiec wyciekaniu elektrolitu, wyjmij baterie, jeśli pilot nie będzie używany przez długi okres czasu.
  Uwaga na temat baterii
  Na przykład:3-cyfrowy kod dla marki Panasonic to ""002"", należy najpierw nacisnąć
  przycisk „set”, a następnie nacisnąć przycisk „power"" i zwolnij oba przyciski
  jednocześnie. Gdy dioda zaświeci się wprowadź kod ""002"". W pierwszej kolejności
  naciśnij „set” i przytrzymaj. Następnie naciśnij „power” i zwolnij oba przyciski
  jednocześnie. Wprowadź 3-cyfrowy kod.
  Ustawianie kodu
  Jeśli próbowałeś wszystkich wymienionych kodów do telewizora a nadal nie możesz sprawić, by pilot działał prawidłowo (lub,
  jeśli telewizor nie jest wymieniony w tabeli kodów), wykonaj następujące czynności.
  Pełna automatyczna funkcja wyszukiwania
  1. Włącz telewizor z zamiarem konfiguracji pilota.
  2. Najpierw naciśnij przycisk "set", a następnie naciśnij przycisk "power", po czym zwolnij oba klawisze jednocześnie.
  3. Naciśnij przycisk "power" i zwolnij go, wskaźnik miga raz na 1,5 sekundy, automatycznie transmitując kod, naciśnij "volume
  +" po każdym mignięciu. Uwaga, jeśli znak głośności telewizora pojawi się, naciśnij przycisk "set" w ciągu 1,5 sekundy,
  wskaźnik zgaśnie i konfiguracja będzie zakończona.
  4. Sprawdź i upewnij się, czy inne klawisze funkcyjne na pilocie działają prawidłowo, na przykład czy głośność dodawana i
  odejmowana jest prawidłowo, jeśli inne funkcje na pilocie nie działają prawidłowo, należy zacząć ponownie szukać od kroku 2,
  aż do znalezienia poprawnego kodu.
  Wyszukiwanie poprawnego kodu
  W pierwszej kolejności sprawdź kod i markę telewizora. Skonfiguruj ponownie.
  Sprawdź inne kody dla twojego telewizora z listy.
  Jeśli po sprawdzeniu wszystkich kodów dla twojego telewizora z listy cały czas nie możesz korzystać z pilota spróbuj
  metody opisanej w „szukanie odpowiedniego kodu”.
  Gdy pilot nie działa
  Jeśli masz problemy z konfiguracją i używaniem pilota.
  Podczas konfigurowania pilota uważnie przejdź przez kroki opisane w sekcji "Ustawianie kodu". Jeśli kod do telewizora,
  który jest wymieniony jako pierwszy nie działa, wypróbuj wszystkie kody w kolejności, w jakiej są one wymienione, jeśli
  żaden kod nie działa, spróbuj skorzystać z kroków opisanych w "Wyszukiwanie poprawnego kodu".
  Jeśli popełnisz błąd w konfiguracji, należy tylko wprowadzić 3-cyfrowy kod ponownie tak długo, jak dioda jest włączona.
  Jeśli dioda jest zgaszona, trzeba wtedy powtórzyć konfigurację,
  Rozwiązywanie problemów
  Obsługiwana odległość: ponad 8 metrów Wymiary: 50x185x22mm (dł/wys/szer)
  Masa: w przybliżeniu 100g (bez baterii). Zasilany bateriami rozmiaru AAA.
  Dane techniczne:
  Jeśli masz kłopoty z korzystaniem z pilota i "Rozwiązywanie problemów" nie pomaga,
  prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby udzielić Ci pomocy. Prosimy nie otwierać
  samodzielnie pilota. Nie bierzemy odpowiedzialności jeżeli otworzysz go samodzielnie.
  Pomoc techniczna
  Opis panelu
  User manual
  (MBC415K)
  UNIWERSALNY PILOT DO TV
  Instrukcja obsługi
Msonic MBC415K

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące Msonic MBC415K lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Msonic MBC415K poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą . Ta instrukcja należy do kategorii i otrzymała oceny od osób ze średnią . Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: . Czy masz pytanie dotyczące lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Msonic MBC415K

Marka Msonic
Model MBC415K
Produkt Pilot
EAN 4718308118025
Język Polski, Angielski
Typ pliku PDF
Konstrukcja
Standardowe rozwiązania komunikacyjne Podczerwień
Podświetlane przyciski TV
Kompatybilność marki Uniwersalny
Kolor produktu Black, Multicolour
Sposób wprowadzania danych Naciśnij przyciski
Liczba przycisków 33
Przyciski oświetlane od tyłu -
Dane opakowania
Ilość na paczkę 1szt.
Rodzaj opakowania Blister
Waga i rozmiary
Szerokość produktu 48mm
Głębokość produktu 30mm
Wysokość produktu 167mm
Waga produktu 65g
Zawartość opakowania
Podręcznik użytkownika
Wyświetlacz
Wbudowany wyświetlacz
Wydajność
Ilość obsługiwanych urządzeń -
Maksymalny zasięg 10m
Wbudowany wyłącznik
Bateria
Ładowanie akumulatora
Liczba baterii 2

Powiązane instrukcje produktów

Pilot Msonic

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: MsonicMBC415K.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Dowiedz się więcej