Instrukcja obsługi Mount Massive MSM35

Mount Massive MSM35
7.3 · 1
PDF instrukcja
 · 2 str.
Polski
instrukcjaMount Massive MSM35
GB Warning
Correct installation is extremely essential, and falls outside the scope of responsibility of the
manufacturer. The fastening material provided is exclusively intended for installation on walls
made of solid wood, bricks, concrete or solid wood columns with a maximum of 3 mm wall
finishing. For walls made of other materials, for example hollow bricks, please consult your
installer and/or specialist supplier. Maximum weight of LCD/plasma screen 35 kg / 77 lbs.
During installation, please also allow the instructions for installation and use of the apparatus to
be installed/fixed (for example the LCD/plasma screen).
DE Warnung
Eine ordnungsgemäße Montage ist zwingend erforderlich und liegt außerhalb der
Verantwortlichkeit von der Produzent. Die mitgelieferten Befestigungsmaterialien sind
ausschließlich zur Montage an Wänden aus massivem Holz, Mauerwerk, Beton oder an massiven
Holzpfosten vorgesehen, dabei darf die Wandverkleidung maximal 3 mm dick sein. Für Wänden
aus anderen Materialien (beispielsweise Hohlblocksteinen) wenden Sie sich bitte an Ihren
Installateur und/oder den Fachhandel. Maximalgewicht LCD/Plasma-Bildschirm: 35 kg / 77 lbs.
Bei der Montage müssen auch die Installations- und Gebrauchsanleitungen der anzubringenden
bzw. zu befestigenden Geräte selbst (wie des LCD/Plasma-Bildschirms) beachtet werden.
FR Avertissement
Le montage correct est d’une importance fondamentale et ne relève pas de la responsabilité de
le fabricant. Le matériel de fixation fourni est uniquement prévu pour un montage sur des parois
en bois massif, en briques, en béton ou sur des piliers en bois massif, avec une finition de 3 mm
maximum. Veuillez consulter votre installateur et/ou votre détaillant spécialisé pour les parois
constituées d’autre matériaux, comme la brique creuse.
Poids maximal de l’écran LCD/plasma: 35 kg / 77 lbs. Lors du montage, il convient également
de respecter les consignes d’installation et d’utilisation du matériel à placer/fixer proprement dit
(par exemple de l’écran LCD/plasma).
NL Waarschuwing
Correcte montage is van essentieel belang en valt buiten de verantwoordelijkheid van de fabri-
kant. Bijgeleverde bevestigingsmaterialen zijn uitsluitend bestemd voor montage aan wanden
van massief hout, baksteen, beton of aan massief houten pilaren, met maximaal 3 mm wandaf-
werking. Voor wanden van andere materialen, bijvoorbeeld holle bouwsteen, raadpleeg uw
installateur en/of vakhandel. Maximum gewicht LCD/plasma-scherm: 35 kg / 77 lbs.
Bij de montage dienen ook de installatie- en gebruiksvoorschriften van de te plaatsen/bevesti-
gen apparatuur zelf (zoals LCD/plasma-scherm) in acht genomen te worden.
PL Ostrzeżenie
Właściwy montaż jest niezwykle ważny i nie wchodzi w zakres odpowiedzialności fi rmy Vogel’s.
Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna,
cegły lub betonu albo na fi larach z litego drewna, z warstwą wykańczającą nie grubszą niż 3 mm.
W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów, np. z pustaków, należy zasięgnąć porady
montera lub w specjalistycznym sklepie. Maksymalny ciężar telewizora LCD/plazmowego:
35 kg / 77 lbs. Przy montażu należy także przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji instalacji
i instrukcji obsługi umieszczanego / mocowanego urządzenia (np. telewizora LCD/plazmowego).
GB Printing errors and the right to make technical modifications reserved.
DE Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
FR Sous réserve d’erreurs d’impression et de modifications techniques.
NL Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.
PL
Zastrzega się możliwość występowania błędów drukarskich i zmian technicznych.

Universal LCD/Plasma

wall bracket

Mounting Instructions

Montageanleitung

Instructions de montage

Montagevoorschrift

Instrukcja montażu

MDM 35

66 - 81 cm / 26 - 32”
Distriland NV, B- 2360 BELGIUM (Made in the P.R.C.)
max. 35 kg / 77 lbs
08/08
Opmaak MDM 35.indd 1 27-08-2008 15:48:18

Instrukcja

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Mount Massive MSM35. Ta instrukcja należy do kategorii Wsporniki paneli mieszkaniowych i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.3. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski, Angielski. Czy masz pytanie dotyczące Mount Massive MSM35 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytanie dotyczące modelu Mount Massive , a w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz swoje pytanie. Im lepiej zostanie opisany Twój problem, tym łatwiej będzie innym właścicielom Samsung Galaxy A7 udzielić Ci właściwej odpowiedzi.

Liczba pytań: 0

Specyfikacje Mount Massive MSM35

Poniżej znajdziesz specyfikacje produktów i instrukcje modelu Mount Massive MSM35.

Ogólne
Marka Mount Massive
Model MSM35
Produkt Wsporniki paneli mieszkaniowych
EAN 8715695100424
Język Polski, Angielski
Typ pliku PDF
Pozostałe funkcje
Kompatybilność rozmiaru ekranu 32 "
Możliwość zamontowania w stelażu o wysokości 0u VESA D/E 200x200
Montaż
Maksymalna waga 35 kg
Typ mocowania Ściana
Ergonomia
Kąt obrotu 90 °
Zakres kąta nachylenia -5 - 15 °
Konstrukcja
Kolor produktu Srebrny
pokaż więcej

Często zadawane pytania

Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu Mount Massive MSM35możesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj

Brak wyników