Instrukcja obsługi McCulloch CS 380

McCulloch CS 380
(1)
 • Liczba stron: 564
 • Typ pliku: PDF
 • GB
  Oper
  ator’
  s man
  ual 6-26
  SE
  Br
  uksan
  visning 27-47
  DK
  Br
  ugsan
  visning 48-69
  FI
  Käyttöohje 70-91
  NO
  Br
  uksan
  visning 92-112
  FR
  Man
  uel d’utilisation 113-135
  NL
  Gebr
  uiksaanwijzing 136-158
  IT
  Istr
  uzioni per l’uso 159-181
  DE
  Bedien
  ungsanw
  eisung 182-204
  ES
  Man
  ual de instr
  ucciones 205-227
  PT
  Instr
  uções par
  a o uso 228-250
  R
  U
  óêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  251-276
  BG
  úêîâîäñòâî çà
  åêñïëîàòàöèß
  277-304
  HU
  Használati utasítás
  305-326
  PL
  Instrukcja obs∏ugi
  327-350
  EE
  Käsitsemisõpetus
  351-371
  L
  V
  Lieto‰anas pamÇc¥ba
  372-392
  L
  T
  Naudojimosi instrukcijos
  393-413
  SK
  Návod na obsluhu
  414-434
  HR
  Priruãnik
  435-455
  SI
  Navodila za uporabo
  456-476
  CZ
  Návod k pouÏití
  477-497
  R
  O
  Instruc
  ö
  iuni de utilizare
  498-518
  GR
  √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
  519-542
  TR
  Kullanım kılavuzu
  543-563

  CS 340

  CS 380

McCulloch CS 380

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące McCulloch CS 380 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom McCulloch CS 380 poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą McCulloch CS 380. Ta instrukcja należy do kategorii Piły i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 9.2. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski, Angielski. Czy masz pytanie dotyczące McCulloch CS 380 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje McCulloch CS 380

Ogólne
Marka McCulloch
Model CS 380
Produkt Piła
EAN 7391736967747, 7393081509375
Język Polski, Angielski
Typ pliku PDF
Cechy
Długość prowadnicy łańcucha 400 mm
Prędkość łańcucha 20 m/s
Skok łańcucha (podziałka) 3/8 "
Pojemność baku na benzynę 0.25 l
Pojemność zbiornika oleju 0.2 l
Objętość skokowa 38 cm³
Waga i rozmiary
Waga produktu 5200 g
Emisja dźwięku
Poziom hałasu 118 dB
Tłumienie drgań 5.3 m/s²
Moc
Moc 1400 W
Źródło zasilania Benzynowy

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: McCulloch CS 380.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj