Instrukcja obsługi Lübra Ulisse 213

Lübra Ulisse 213
9.9 · 1
PDF instrukcja
 · 15 str.
Angielski
instrukcjaLübra Ulisse 213
37.4253.005.0 01/2007-ce
Room air conditioner with remote condenser
Condizionatore d’ambiente con condensatore remoto
Climatiseur avec condenseur a air exterieur • Klimagerät mit außenkondensator
Acondicionador de ambiente con condensador a distancia
Ar Condicionado com condensador remoto
KKlliimmaattiissttiikkoo kklleeiissttwwnn ccwwrrwwnn mmee ssuummppuukknnwwtthh
EG
I
F
D
E
P
COOL / DRY / FAN
COOL / DRY / HEAT / FAN
GR
OPERATING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI D'USO
NOTICE D’UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCÇÕES DE FUNCIONAMENTO
OODDHHLLIIEESS CCRRHHSSEEWWSS
COOL / DRY / FAN

MOVABLE AIR CONDITIONER

374253005 26-01-2007 Pagina 1

SCDF xxx C5

SCDF xxx R5

SMDF xxx C5

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Lübra Ulisse 213. Ta instrukcja należy do kategorii klimatyzacja i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 9.9. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Angielski. Czy masz pytanie dotyczące Lübra Ulisse 213 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytanie dotyczące modelu Lübra , a w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz swoje pytanie. Im lepiej zostanie opisany Twój problem, tym łatwiej będzie innym właścicielom Lübra udzielić Ci właściwej odpowiedzi.

Liczba pytań: 0

Ogólne
Lübra
Ulisse 213
klimatyzacja
Angielski
Instrukcja obsługi (PDF)

Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu Lübra Ulisse 213możesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj

Brak wyników

InstrukcjaObslugiPDF.pl

© Copyright 2023 InstrukcjaObslugiPDF.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.