Instrukcja obsługi Lensbaby Spark LB-6C

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję LensbabySpark LB-6C. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Lensbaby Spark LB-6C na tej stronie.

2
ISO 200 400 1600
SS 1 / 500 1 / 250 1 / 60
1
3
lensbaby.com/videos-instructional/basic-setup
lensbaby.com/videos-instructional/basic-exposure
lensbaby.com/spark
facebook.com/seeinanewway
Use both hands to focus with your Spark.
Squeeze a little for closer items, a lot for
things far away.
Zum Fokussieren mit dem Spark
benötigen Sie beide Hände. Drücken
Sie leicht für nähere Motive und kräftiger
für weiter entfernte.
Utilice ambas manos para enfocar con
su Spark. Para enfocar objetos cercanos,
apriete levemente. Para objetos lejanos,
apriete mucho.
Spark ーカスする場合、両手を使
近距離ののの場合、だけ伸
縮させ、のものには縮させて
ださい。
透過 Spark 以雙手進行對焦對於較近的物
體可調近,對於較遠的物體則調遠。
FR
Avec les deux mains, réglez la mise au
point de votre Spark. Pressez légèrement
pour les objets proches ou fortement
pour ceux éloignés.
IT
Utilizzare entrambe le mani per la
messa a fuoco con lo Spark. Esercitare
una leggera pressione per gli oggetti
vicini e una maggiore per quelli distanti.
KO
Spark로 초점을 맞출 때에는 두 손을
이용합니다. 가까운 물체는 살짝, 멀리
있는 것은 세게 쥡니다.
RU
Фокусировка при использовании
объектива Spark производится при
помощи обеих рук. Немного сожмите
пальцы для фокусировки на близких
объектах, сожмите сильнее для
фокусировки на удаленных объектах.
USA and Canada Warranty: Lensbaby will repair or
replace any product found to be defective in materials
or workmanship for up to one year after the date of
purchase. To exercise your warranty, please visit our
website at:
www.lensbaby.com/warranty
USA and Canada Returns: Don’t love your Lensbaby?
Please visit our returns page for current instructions:
www.lensbaby/returns
Comments: 1-971-223-5662
Or email us at:
customerhappiness@lensbaby.com
Tell us what you think. Go to:
lensbaby.com/feedback
Register your product at:
lensbaby.com/product-registration
Weltweite Garantie: Besuchen Sie uns unter
lensbaby.com/warranty
Rücksendungen weltweit:
Besuchen Sie uns unter
lensbaby.com/returns
Garantía mundial: consulte en
lensbaby.com/warranty
Devoluciones mundiales: consulte en
lensbaby.com/returns
ーバル保証: lensbaby.com/warranty
アクスしてくだ.
ローバル返品lensbaby.com/returns
アクスしてくだ.
全球保固請造訪
lensbaby.com/warranty
全球退貨請造訪
lensbaby.com/returns
FR
Garantie mondiale : consultez la page
lensbaby.com/warranty
Retours de marchandise: consultez la page
lensbaby.com/returns
IT
Garanzia globale: visita l’indirizzo
lensbaby.com/warranty.
Restituzione prodotto: visita l’indirizzo
lensbaby.com/returns.
KO
글로벌 보증: lensbaby.com/warranty
를참조하십시오.
글로벌 반환: lensbaby.com/returns
를 참조하십시오
RU
Всемирная гарантия: посетите нашу страницу
lensbaby.com/warranty
Возможность возврата в любой точке мира:
посетите нашу страницу lensbaby.com/returns
©2012 Lensbaby. All rights reserved. Lensbaby, the Lensbaby
logo, and other Lensbaby marks are owned by Lensbaby and
may be registered. All other trademarks are the property of
their respective owners.

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Lensbaby Spark LB-6C innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom LensbabySpark LB-6C udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Specs

Marka Lensbaby
Model Spark LB-6C
Produkt Soczewka
EAN 188772003617
Język Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Rosyjski, Słowacki, Chiński, Język Japoński
Grupa produktu Soczewki
Typ pliku PDF
System obiektywów
Typ obiektywu -
Element dla SLR
Struktura soczewki -
Regulator ostrości Ręczny
Długość stałej ogniskowej 50mm
Najmniejsza odległość ogniskowa 0.33m
Waga i rozmiary
Średnica -mm
Długość produktu -mm
Wielkość filtra -mm
Praca
Kompatybilna Ca✗n
Design
Kolor produktu Czarny