Instrukcja obsługi JVC KD-R851BT

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję JVC KD-R851BT. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom JVC KD-R851BT na tej stronie.

Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)
Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)
ENGLISH
FRANÇAIS
TÜRKÇE
РУCCKИЙ
Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)
Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)
© 2013 JVC KENWOOD Corporation
1213DTSMDTJEIN
KD-R851BT / KD-R852BT / KD-R951BT
ﺎﺗ ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﻗﺩ ﺎﺑ ﺍﺭ ﺎﻫ ﻞﻤﻌﻟﺍﺭﻮﺘﺳﺩ ﻡﺎﻤﺗ ،ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺯﺍ ﻞﺒﻗ ﺎﻔﻄﻟ
.ﺪﻴﻨﻛ ﺐﺴﻛ ﻩﺎﮕﺘﺳﺩ ﺯﺍ ﺍﺭ ﻦﻜﻤﻣ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ
ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﺔﻳﺎﻨﻌﺑ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻛ ﺓﺀﺍﺮﻗ ﻰﺟﺮﻳ
.ﺓﺪﺣﻮﻟﺍ ﻦﻣ ﺀﺍﺩﺃ ﻞﻀﻓﺃ ﻰﻠﻋ
یﺩ ﯽﺳ ﻩﺪﻧﺮﻴﮔ
ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ یﺎﻤﻨﻫﺍﺭ
CD ﺕﺎﻧﺍﻮﻄﺳﺃ ﻞﻐﺸﻣﻭ ﻮﻳﺩﺍﺭ ﺯﺎﻬﺟ
ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ
ﻰﺳﺭﺎﻓ
ﻲﺑﺮﻋ
INSTRUCTION MANUAL CD RECEIVER KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT
GET0983-007A [EU]
KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT
CD RECEIVER
INSTRUCTION MANUAL
RÉCEPTEUR CD
MANUEL D’INSTRUCTIONS
CD RECEİVER
KULLANIM KILAVUZU
CD-PECИBEP
ИHCTPУKЦИЯ ПO ЭKCПЛУATAЦИИ
Please read all instructions carefully before
operation to obtain the best possible performance
from the unit.
Veuillez lires les instructions attentivement avant
d’utiliser l’appareil afin d’obtenir les meilleures
performances possibles de l’appareil.
Üniteden mümkün olan en iyi performansı
almak için, üniteyi çalıştırmadan önce lütfen tüm
talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
Прежде чем приступать к эксплуатации,
пожалуйста, внимательно прочитайте все
инструкции, чтобы обеспечить оптимальную
работу этого устройства.
JS_JVC_KD_R951BT_EU_C007A_BB.indd 1-2JS_JVC_KD_R951BT_EU_C007A_BB.indd 1-2 1/8/2014 4:02:38 PM1/8/2014 4:02:38 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące JVC KD-R851BT innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom JVC KD-R851BT udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Potrzebuję kabel ISO do skoda Fabia1 2003r. Ile pionów jest w Radiu???

Rafal, 2018-01-26 19:56:46

poproszę o polską instrukcję obsługi. głownie chodzi mi o ustawienia bass, sopran ,lewy prawy itd.

Waldemar, 2017-05-17 21:26:58