Instrukcja obsługi JVC KD-R401E

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję JVCKD-R401E. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom JVC KD-R401E na tej stronie.

POLSKIČESKYMAGYAR
CD RECEIVER
RADIOODTWARZACZ CD
CD P¤EHRÁVAâ
CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK
KD-R501/KD-R402/KD-R401
Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji.
Instalace a připojení jsou popsány v samostatné příručce.
A beszerelést és a csatlakoztatásokat lásd a külön kézikönyvben.
INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA OBS¸UGI
P¤ÍRUâKA K OBSLUZE
HASZNÁLATI UTASÍTÁSA
GET0574-007A
[EY]
Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6.
Zrušení ukázkové sekvence displeje najdete na str. 6.
A kijelző bemutatóprogramjának törléséhez lásd a 6. oldalt.
Cover_KD-R501_007A_f.indd 2Cover_KD-R501_007A_f.indd 2 22/9/08 9:26:08 AM22/9/08 9:26:08 AM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące JVC KD-R401E innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom JVCKD-R401E udzielić ci dobrej odpowiedzi.