Instrukcja obsługi JVC KD-G511

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję JVC KD-G511. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom JVC KD-G511 na tej stronie.

ENGLISH
FRANÇAIS
CD RECEIVER
RECEPTEUR CD
KD-G612/KD-G611/KD-G511
For installation and connections, refer to the separate manual.
Pour l’installation et les raccordements, se référer au manuel séparé.
INSTRUCTIONS
MANUEL D’INSTRUCTIONS
GET0266-003A
[EX/EU]
For canceling the display demonstration, see page 8.
Pour annuler la démonstration des affichages, référez-vous à la page 8.
Cover_KD-G612[EX_EU]1.indd 2Cover_KD-G612[EX_EU]1.indd 2 10/26/04 8:55:59 PM10/26/04 8:55:59 PM

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące JVC KD-G511 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom JVC KD-G511 udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Zakupiłem złącze wejściowe sygnałowe AUX Alpine JVC jack 3,5 w celu podpięcia zewnętrznego źródła dźwięku. Przewertowałem instrukcję jednak dalej nie potrafię przełączyć odbiornika w tryb AUX. Zgodnie z instrukcją należy wybrać przycisk SOURCE, jednak ja mogę się przełączyć jedynie pomiędzy CD i FM natomiast nie ma wejścia zewnętrznego. Idąc dalej zgodnie z instrukcją jeżeli nie ma tej opcji należy postąpić zgodnie z zaleceniami ze strony 24 i zmienić ustawienie EXT IN, tyko nie wiem jak to zrobić?

Tomek, 2016-08-16 20:14:25