Instrukcja obsługi JVC KD-G201

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję JVC KD-G201. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom JVC KD-G201 na tej stronie.

GET0184-001A
[E/EX]
KD-G202/KD-G201
CD RECEIVER
CD-RECEIVER
RECEPTEUR CD
CD-RECEIVER
ENGLISH
DEUTSCH
NEDERLANDS
FRANÇAIS
For installation and connections, refer to the separate manual.
Für den Einbau und die Anschlüsse siehe das eigenständige Handbuch.
Pour l’installation et les raccordements, se référer au manuel séparé.
Bijzonderheden over de installatie en aansluiting van het apparaat vindt u in de
desbetreffende handleiding.
INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL DINSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWIJZING
This unit is equipped with the display demonstration. To cancel it, see page 6.
Dieses Gerät ist mit einer Demonstrationsfunktion für das Display ausgestattet. Auf
Seite 6 wird beschrieben, wie Sie diese Demonstrationsfunktion deaktivieren können.
Cet appareil est équipé d’une fonction de démonstration des affichages. Pour l’annuler,
référez-vous à la page 6.
Dit toestel heeft een display-demonstratiefunctie. Zie bladzijde 6 voor het annuleren van
deze functie.
KD-G202
KD-G201
KD-G202
KD-G201
Cover001AKD-G202_G201_f.p65 10/9/03, 11:23 AM3

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące JVC KD-G201 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom JVC KD-G201 udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Witam państwa, potrzebował bym instrukcji do radia samochodowego JVC KD-R203 i jeśli by była taka możliwość to w języku polskim. Nie przestraja się po przejechaniu np. 50km.

Jarosław Ozga, 2018-10-21 17:36:11