Instrukcja obsługi Indesit IWSC 51052 C ECO PL

Indesit IWSC 51052 C ECO PL
(5)
  • Liczba stron: 24
  • Typ pliku: PDF
2
PL

Instalacja

! Należy zachować niniejszą książeczkę, aby
móc z niej skorzystać w każdej chwili. W pr-
zypadku sprzedaży, odstąpienia lub przenie-
sienia pralki w inne miejsce należy zadbać o pr-
zekazanie instrukcji wraz z maszyną, aby nowy
ciciel zapoznać s z działaniem
urządzenia i z dotyczącymi go ostrzeżeniami.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi:
zawiera ona ważne informacje dotyczące
instalacji oraz włciwego i bezpiecznego
użytkowania pralki.

Rozpakowanie i wypoziomowanie

Rozpakowanie
1. Rozpakować pralkę.
2. Sprawdzić, czy nie doznała ona uszkodzeń
w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia
uszkodznie podłączjej i skontaktowsię
ze sprzedawcą.
3. Odkręcić śruby
z a b e z p i e c z a j ą c e
maszynę na czas
transportu oraz zdjąć
gumowy element z
podkładką, znajdujący
się w tylnej części
pralki (patrz rysunek).
4. Zatkać otwory przy pomocy plastikowych
zaślepek, znajdujących się w wyposażeniu
maszyny.
5. Zachować wszystkie części: w razie
konieczności przewiezienia pralki w inne
miejsce, powinny one zostać ponownie za-
montowane.
! Części opakowania nie zabawkami dla
dzieci.
Poziomowanie
1. Ustawpral na płaskiej i twardej poodze,
nie opierając jej o ściany, meble itp.
2. Jeśli pooga nie
jest idealnie pozioma,
należy skompensować
n i e r ó w n o ś c i ,
o d k r ę c a j ą c l u b
dokręcac przednie
nóżki (patrz rysunek);
kąt nachylenia, zmierzony na górnym blacie
pralki nie powinien przekraczać 2°.
Staranne wypoziomowanie pralki zapewnia
jej stabilność i zapobiega wibracjom, hałasowi
oraz przesuwaniu się maszyny w czasie pracy.
W razie ustawienia na dywanie lub wykładzinie
dywanowej naly tak wyregulow nóżki,
aby pod pralką pozostawała wolna przestrzeń
niezbędna dla wentylacji.

Podłączenia hydrauliczne i elektry-

czne

Podłączenie przewodu doprowadzającego
wodę
1. Podłączyć przewód
z a s i l a j ą c y p o p r -
zez przykcenie do
zaworu wody zimnej z
końcówką gwintowaną
¾ gas (patrz rysunek).
Przed poączeniem
spuszczać wodę do
momentu, aż stanie
się ona całkowicie pr-
zezroczysta.
2. Po d łą c zy ć d o
maszyny przewód
d o p r o w a d z a j ą c y
wodę, przykręcając
go do odpowiedniego
otworu dopływowego,
znajdującego się w
tylnej części pralki, z
prawej strony u góry
(patrz rysunek).
3. Zwrócić uwagę, aby na przewodzie nie było
zagięć ani zwężeń.
! Ciśnienie wody w kurku powinno mieścić się
w przedziale podanym w tabeli Danych tech-
nicznych (patrz strona obok).
! Jeśli długość przewodu doprowadzającego
wodę jest niewystarczająca, należy zwrócić się
do specjalistycznego sklepu lub do autoryzo-
wanego technika.
! Nigdy nie instalować już używanych przewo-
dów.
! Stosować przewody znajdujące się w
wyposażeniu maszyny.
Indesit IWSC 51052 C ECO PL

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 11

Czy masz pytanie dotyczące Indesit IWSC 51052 C ECO PL lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Indesit IWSC 51052 C ECO PL poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Małgorzata, 9-4-2020 20:22:39 Bez komentarza

witam jak ustawić pranie np na godzinę przy 60 st prania? jaki program wybrać mając np mix kolorów?

Odpowiedz na to pytanie
Kasia, 24-7-2020 14:11:00 1 komentarz

Jak skrócić program prania

Agn, 7-3-2021 19:00:03

Wcisnąć przycisk eco

Odpowiedz na to pytanie
Renata, 4-8-2020 19:06:53 Bez komentarza

Dlaczego cały czas pralka pierze i nie może skończyć. I dlaczego po włączeniu pralki nie świecą się wszystkie kontrolki tylko jedna start pauza a wg. instrukcji mają się chwilę świecić wszystkie

Odpowiedz na to pytanie
Jan Połozow, 22-9-2020 11:33:16 Bez komentarza

Witam. dlaczego pralka pobiera tak mało wody. Muszę dolewać około 8 litrów na pranie.

Odpowiedz na to pytanie
Irena, 17-9-2020 14:57:13 Bez komentarza

jak ustawić czas prania indesit 51052

Odpowiedz na to pytanie
Bartek , 7-2-2021 17:11:50 Bez komentarza

Bęben się nie obraca pralka nie rusza

Odpowiedz na to pytanie
Patrycja, 30-5-2021 13:54:16 Bez komentarza

Pralka podczas użycia programu nr.3 pracuje w nieskończoność, ponadto nie pobiera płynu do płukania.

Odpowiedz na to pytanie
Gosia, 22-3-2021 17:26:17 Bez komentarza

Cieknie czysta woda po praniu spod pralki co to oznacza? Pralka Indesit iwsc51252

Odpowiedz na to pytanie
Beata, 16-3-2021 07:37:25 Bez komentarza

Nie moge odkręcić dojścia do pompy aby ja wyczyscic

Odpowiedz na to pytanie
Tom, 26-2-2021 08:02:03 Bez komentarza

Co to za języki powoli i engels

Odpowiedz na to pytanie

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Indesit IWSC 51052 C ECO PL. Ta instrukcja należy do kategorii Pralki i otrzymała oceny od 5 osób ze średnią 8.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski, Angielski. Czy masz pytanie dotyczące Indesit IWSC 51052 C ECO PL lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Indesit IWSC 51052 C ECO PL

Ogólne
Marka Indesit
Model IWSC 51052 C ECO PL
Produkt Pralka
Język Polski, Angielski
Typ pliku PDF

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Indesit IWSC 51052 C ECO PL.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj