Instrukcja obsługi HT330P HT330P

(1)
  • Liczba stron: 16
  • Typ pliku: PDF
BEDIENUNGSANLEITUNG \ OPERATION MANUAL \ MANUAL DE INSTRUCCIONES \ MODE D’EMPLOI \ NÁVOD K POUŽITÍ \ GEBRUIK-
SAANWIJZING \ NÁVOD NA POUŽITIE
D
E
ESP
F
CZ
NL
SK

TASCHENLAMINATOR

POUCH LAMINATOR

PLASTIFICADORA

PLASTIFICATION

KAPSOVÝ LAMINÁTOR

LAMINEERAPPARAAT

LAMINÁTOR

www.renz.com

Bestell Nr. / Order Nr. 971000031 02/2012

Danke, dass Sie sich für ein RENZ-Produkt entschieden haben.

Thank you for having chosen a RENZ product.

Gracias por haber escogido un producto RENZ.

Merci d‘avoir choisi un produit RENZ.

Děkujeme Vám, že jste se zvolili produkt značky RENZ.

Dank u wel , dat u hebt gekozen voor een RENZ product

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok spoločnosti RENZ.

HT330P

Bedienfeld
Control Panel
Panel de control
Tableau de commande
Ovládací panel
Bedieningspaneel
Ovládací panel
1.1. Netzanschluß
Voltage
Conexión a la red
Branchement électrique
Elektrická přípojka
Netaansluiting
Pripojenie siete
1. Hauptschalter / Sicherung
Main switch / Fuse
Interruptor principal / Fusible
Interrupteur principal / Fusible
Hlavní vypínač / pojistka
Hoofdschakelaar
Hlavný vypínač / Poistka
Tabelle
Table
Lista
Tableau d‘instruction
Tabulka
Tabel
Tabuľka
Einlaufschacht
Entry slot
Canal de plasti cado
Fente d‘alimentation
Vstupní otvor
Invoer
Vstupná šachta
6. Bereitschaftsanzeige „Power“ rot
Anzeige gelb im Stand by Modus
Power light Red (On) Power light Yellow(
Standby mode)
Indicador de encendido rojo
Indicador amarillo Stand by
indicateur de disponibilité rouge
Indicateur jaune en mode veille
Červená provozní kontrolka „Power“
má v režimu stand-by žlutou barvu
Lampje: „Power“ rood, „Stand-by“ geel
Kontrolka pripravenosti zariadenia
„Power“ červená Kontrolka žltá v pohoto
: vostnom režim
4. Temperaturanzeige „Ready“ grün
Temperature light green
Indicador verde de temperatura
indicateur de température vert
Zelená kontrolka „Ready“ signalizu jící
dosažení potřebné teploty
Temperatuur „Ready“ groen
Kontrolka teploty „Ready“ zelená
2. Stand by Taste
Standby button
Tecla de Stand By
Touche de veille
Tlačítko režimu stand-by
Stand-by toets
Tlačidlo pohotovostného
režimu
3. Rücklauftaste
Reverse button
Tecla de Retroceso
Touche de
retour
Tlačítko reverzního pohybu
Teruglooptoets
Tlačidlo spätného chodu
7. Geschwindigkeitsanzeige
Speed indicator
Indicador de velocidad
indicateur de vitesse
Indikace rychlosti
Snelheidsindicator
Kontrolka rýchlosti
8. Geschwindigkeitseinstellung + / -
Speed adjusting buttons + / -
Ajuste de velocidad + / -
réglage de vitesse +/-
Nastavení rychlosti + / -
Snelheidsinstelling */-
Nastavenie rýchlosti + / -
5. Temperatur - Einstellknopf
Temperature adjustment knob
Regulador de temperatura
Réglage de la température
Tlačítko pro nastavení teploty
Temperatuur – instelknop
Tlačidlo nastavenia teploty

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące HT330P HT330P lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom HT330P HT330P poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą HT330P HT330P. Ta instrukcja należy do kategorii Laminatory i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Angielski. Czy masz pytanie dotyczące HT330P HT330P lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje HT330P HT330P

Ogólne
Marka HT330P
Model HT330P
Produkt Laminator
Język Angielski
Typ pliku PDF

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: HT330P HT330P.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj