Instrukcja obsługi Hitachi DH 40MR

Hitachi DH 40MR

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Hitachi DH 40MR. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Hitachi DH 40MR na tej stronie.

Rotary Hammer
Bohrhammer
Marteau Perforateur
Martello perforatore
Boorhamer
Martillo perforador
Martelo perfurador
Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
Lire soigneusement et bien assimiler ces instructions avant usage.
Prima dell’uso leggere attentamente e comprendere queste istruzioni.
Deze gebruiksaanwijzing s.v.p. voor gebruik zorgvuldig doorlezen.
Leer cuidadosamente y comprender estas instrucciones antes del uso.
Antes de usar, leia com cuidado para assimilar estas instruções.
Handling instructions
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Instruções de uso
DH 40MR
001CoverF_DH40MR_WE 08/7/31, 18:191

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Hitachi DH 40MR innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Hitachi DH 40MR udzielić ci dobrej odpowiedzi.