Instrukcja obsługi Hitachi DH 30PC2

Hitachi DH 30PC2

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Hitachi DH 30PC2. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Hitachi DH 30PC2 prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Hitachi
Model
DH 30PC2
Produkt
Język
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Grecki
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.hitachi.com/
DH 30PC2
Rotary Hammer
Bohrhammer
Marteau perforateur
Martello perforatore
Boorhamer
Martillo perforador
Martelo perfurador
Σφγροδραπανο περιςτροφικο
Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
Lire soigneusement et bien assimiler ces instructions avant usage.
Prima dell’uso leggere attentamente e comprendere queste istruzioni.
Deze gebruiksaanwijzing s.v.p. voor gebruik zorgvuldig doorlezen.
Leer cuidadosamente y comprender estas instrucciones antes del uso.
Antes de usar, leia com cuidado para assimilar estas instruções.
∆ιαβάστε προσεκτικά και κατανοήσετε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση.
Handling instructions
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Instruções de uso
Οδηγίες χειρισµού
000Cover_dh30pc2_e.p65 copy 8/31/09, 2:48 PM1

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Hitachi DH 30PC2, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w