Instrukcja obsługi Hitachi DH 24DV

Hitachi DH 24DV

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Hitachi DH 24DV. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Hitachi DH 24DV prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Hitachi
Model
DH 24DV
Produkt
Język
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Grecki
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.hitachi.com/
Variable speed
DH 24DV
Cordless Rotary Hammer
Akku-bohrhammer
Perforateur percussion à batterie
Martello perforatore a batteria
Snoerloze boorhamer
Martillo perforador a batería
Martelo perfurador a bateria
™Ê˘ÚÔ‰Ú··ÓÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎÔ Ì·Ù·ÚÈ·˜
Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
Lire soigneusement et bien assimiler ces instructions avant usage.
Prima dell’uso leggere attentamente e comprendere queste instruzioni.
Deze gebruiksaanwijzing s.v.p. voor gebruik zorgvuldig doorlezen.
Leer cuidadosamente y comprender estas instrucciones antes del uso.
Antes de usar, leia com cuidado para assimilar estas instruções.
∆ιαβάστε προσεκτικά και κατανοήσετε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση.
Handling instructions
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
Instruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Instruções de uso
Οδηγίες χειρισµού
001Cover_DH24DV_WE 08/12/8, 19:301

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Hitachi DH 24DV, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w