Instrukcja obsługi Hitachi DH 24DV

Hitachi DH 24DV

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Hitachi DH 24DV. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Hitachi DH 24DV na tej stronie.

Variable speed
DH 24DV
Cordless Rotary Hammer
Akku-bohrhammer
Perforateur percussion à batterie
Martello perforatore a batteria
Snoerloze boorhamer
Martillo perforador a batería
Martelo perfurador a bateria
™Ê˘ÚÔ‰Ú··ÓÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎÔ Ì·Ù·ÚÈ·˜
Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
Lire soigneusement et bien assimiler ces instructions avant usage.
Prima dell’uso leggere attentamente e comprendere queste instruzioni.
Deze gebruiksaanwijzing s.v.p. voor gebruik zorgvuldig doorlezen.
Leer cuidadosamente y comprender estas instrucciones antes del uso.
Antes de usar, leia com cuidado para assimilar estas instruções.
∆ιαβάστε προσεκτικά και κατανοήσετε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση.
Handling instructions
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
Instruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Instruções de uso
Οδηγίες χειρισµού
001Cover_DH24DV_WE 08/12/8, 19:301

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Hitachi DH 24DV innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Hitachi DH 24DV udzielić ci dobrej odpowiedzi.