Instrukcja obsługi Hitachi Power Tools UB 18DSL

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Hitachi Power Tools UB 18DSL. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Hitachi Power Tools UB 18DSL na tej stronie.

Cordless Radio
Model UR 18DSL
Handling instructions
Note:
Before using this cordless radio, carefully read through these HANDLING
INSTRUCTIONS to ensure e cient, safe operation. It is recommended that these
INSTRUCTIONS be kept readily available as an important reference when using
this cordless radio.
00_UR18DSL_Eng.indb 100_UR18DSL_Eng.indb 1 2009/06/26 18:46:132009/06/26 18:46:13

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Hitachi Power Tools UB 18DSL innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Hitachi Power Tools UB 18DSL udzielić ci dobrej odpowiedzi.