Instrukcja obsługi Grundig Sh 24

Grundig Sh 24

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Grundig Sh 24. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Grundig Sh 24 prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Grundig
Model
Sh 24
Produkt
EAN
4013835526610
Język
Angielski
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.grundig.com/
DIN 32 750-T
0 5 10 15 20 25 30
D I C T.V O L
4
I N D E X
M I C .
steno
DIN 32 75
0 5
steno
-
DIN 32 75 0
0 5
DIN 32 750-T
0 5 10 15 20 25 30
steno-cassette 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Akkuset 462
Rechargeable batteries
462
Accumulatori 462
Accumulateurs 462
Akku´s 462
Ackumulator 462
Akkumulator 462
Baterias 462
Netzbetrieb
Mains operation
Funzionamento con la rete
Fonctionnament sur secteur
Gebruik met de adapter
tdrift
Netdrift
Funcionamiento a red
Batterien Batterijen
Batteries Batterier
Pile Batterierne
Piles Pilas
1
2
3
4
Grundig Business Systems GmbH
Weiherstraße 10
D - 95448 Bayreuth
Germany
Stenorette Sh 24
Steno-Cassette 30
www.grundig-gbs.com
36177 175 0500
Sh 24
CE
Das Produkt erfüllt die EG-Richtlinien
»89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE«
CE
The product is in accordance with following
EC-Directives: “89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE“
CE
Il prodotto rispetta le norme Europee
«89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE»
CE
Le produit est conforme aux directives européennes:
«89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE»
CE
Dit produkt voldoet aan de EG-richtlijnen
»89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE«
CE
Produkten uppfyller EG-riktlinjerna
»89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE«
CE
Produktet opfylder EU-bestemmelserne
«89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE»
CE
Este producto cumple las siguiente directrices de
la CE: «89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE»
ENGLISH
A
A
E
D
C
B
01/2008
Abbildung zum Text »Bandbehrende Teile«,
Seite 13.
Figure to text "tape contacting parts" ,
page 13
Figura riferita al capitolo «Parti a contatto con il
nastro», pagina 13
Figure au text «Eléments au contact avec la
band, page 13
Afbeelding bij de tekst ”Delen die de band
aanraken”, pagina 13
Bild till texten »Bandberande dela,
sidan 13
Illustration til teksten »ndberende dele«,
side 13
Ilustracn para el texto «Piezas en contacto
con la cinta», página 13

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Grundig Sh 24, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Audio
Maksymalny czas nagrywania   - godz
Tryb nagrywania   -
Wbudowany mikrofon   yes
Głośniki
Wbudowane głośniki   -
Łączność
Standardowe rozwiązania komunikacyjne   -
Radio
Radio FM   -
Artykuły Zaopatrzenia
Obsługiwane nośniki   Kaseta
Szczegóły Techniczne
Kolor produktu   Czarny
Aktywacja głosem yes
Futerał   yes
Materiały   Aluminium
Waga i rozmiary
Waga produktu   - g
Wyświetlacz
Wbudowany wyświetlacz   no