Instrukcja obsługi Grundig Digta SonicMic PFT1700

Grundig Digta SonicMic PFT1700

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Grundig Digta SonicMic PFT1700. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Grundig Digta SonicMic PFT1700 prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Grundig
Model
Digta SonicMic PFT1700
Produkt
EAN
4013835527853
Język
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Duński, Norweski
Typ pliku
PDF
Witryna internetowa
http://www.grundig.com/
SVENSKA
(1) Inspelningsindikator
(2) Anslutning för en streckkodsläsare
(inte Mic Classic)
(3) Inspelningskänslighet (diktat, diktat/konfe-
rens, konferens)
(4) Högtalare
(5) Mikrofon
(6) Knapp „INDEX“
(7) Knapp „DICT“ (inspelning)
(8) Knapp „INSERT“ (klistra in)
(9)
Skjutreglage läge „FFWD“ (snabb framspolning)
(10) Skjutreglage läge „STOPP“
(11) Skjutreglage läge „START“
(12) Skjutreglage läge „REW“ (snabb tillbakaspol-
ning)
(13) Skjutreglage (lätt O
-
/trögt O+)
(14) Musknappar (inte Mic Classic)
(15) Musen (inte Mic Classic)
(16) Funktionsknappar „F1“, „F2“ och „F3“
(17) Indikator för USB-förbindelse (power)
COM 1
Line Out
Mic In
USB
Digta Soundbox, Digta SonicMic
37311 943 0203 06/2009
Digta SonicMic
DANSK
(1) Optageindikator
(2) Tilslutningsmulighed for stregkodelæser (ikke
når Mic Classic)
(3) Optagefølsomhed (diktat,diktat/konference,
konference).
(4) Højttaler
(5) Mikrofon
(6) Tast „INDEX“
(7) Tast „DICT“ (optag)
(8) Tast „INSERT“ (indsæt)
(9)
Skydekontakt position „FFWD“ (hurtig frem-
spoling)
(10) Skydekontakt position „STOP“
(11) Skydekontakt position „START“
(12) Skydekontakt position „REW“ (hurtig tilbage-
spoling)
(13) Skydekontaktindgreb (blødt O
-
/hårdt O+)
(14) Musetaster (ikke når Mic Classic)
(15) Musebetjening (ikke når Mic Classic)
(16) Funktionstaster „F1“, „F2“ og „F3“
(17) USB-forbindelsesindikator (power)
NORSK
(1) Opptaksindikering
(2) Tilkoblingsmuligheter for strekkodeleser
(ikke Mic Classic)
(3) Opptaksfølsomhet (diktat, diktat/konferanse,
konferanse)
(4) Høyttaler
(5) Mikrofon
(6) Tast „INDEX“
(7) Tast „DICT“ (Opptak)
(8) Tast „INSERT“ (sett inn)
(9) Skyvebryter posisjon „FFWD“ (foroverspoling)
(10) Skyvebryter posisjon „STOP“
(11) Skyvebryter posisjon „START“
(12) Skyvebryter posisjon „REW“ (Tilbakespoling)
(13) Skyvebryter-sperre (myk O
-
/hard O+)
(14) Musetaster (ikke Mic Classic)
(15) Betjening av mus (ikke Mic Classic)
(16) Funksjonstaster „F1“, „F2“ og „F3“
(17) USB-forbindelsesindikering (Power)
(1) (2) (3)
DE
USB-Verbindungsanzeige Lautstärkeregelung (leise -) Lautstärkeregelung (laut +)
EN
USB connection display Volume (quiet -) Volume (loud +)
DA
USB-forbindelsesindikator Lydstyrkeregulering (stille -) Lydstyrkeregulering (høj +)
ES
Indicador de conexión de USB Regulación de volumen (bajo -) Regulación de volumen (alto +)
IT
Indicazione collegamento USB Regolazione volume (basso -)
Regolazione volume
(alto +)
FR
Témoin de connexion USB glage du volume (faible -) Réglage du volume (fort +)
NL
USB-verbindingsindicatie Volumeregeling (stil -) Volumeregeling (luid +)
NO
USB-tilkoblingsindikering Volumregulering (lav -) Volumregulering (høy +)
SV
Indikator för USB-förbindelsen Volym (sänk -) Volym (höj +)
16
12
9
5
1
2
3
4
7
8
10
14
17
6
11
15
13
The CE mark confirms that the device corresponds to the relevant guidelines of the European Union.

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Grundig Digta SonicMic PFT1700, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Audio
Maksymalny czas nagrywania   - godz
Tryb nagrywania   -
Głośniki
Wbudowane głośniki   -
Łączność
Standardowe rozwiązania komunikacyjne   USB
Połączenie usb   Mini-USB B
Wyjście na słuchawki   yes
Radio
Radio FM   no
Artykuły Zaopatrzenia
Obsługiwane nośniki   -
Szczegóły Techniczne
Kolor produktu   Czarny
Waga i rozmiary
Szerokość produktu   110 mm
Długość urządzenia   124 mm
Wysokość urządzenia   30 mm
Waga produktu   140 g
Warunki zewnętrzne
Zakres temperatur (eksploatacja)   -5 - 35 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)   -20 - 70 °C
Oprogramowanie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows   yes
Zawartość opakowania
Przewody USB
Wyświetlacz
Wbudowany wyświetlacz   no