Goodram IRDM Pro gen.2

Instrukcja obsługi Goodram IRDM Pro gen.2

(1)
 • Produktu nie należy stawiać w pobliżu otwartego ognia.
  Nie należy wkładać produktu ani jego części do wody lub innych cieczy,
  zwłaszcza w trakcie jego pracy.
  Produkt nie może być poddawany bardzo wysokim lub bardzo niskim
  temperaturom, niemieszczącym się w zakresie pracy urządzenia.
  ZASTOSOWANIE I KOMPATYBILNOŚĆ
  Urządzenie pamci masowej przeznaczone do zastosowania jako
  wewnętrzny nośnik danych w komputerach stacjonarnych i laptopach.
  Produkt jest kompatybilny z systemami operacyjnymi:
  ź Windows® XP® / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
  ź Mac OS X 10.4 i nowsze (wymagane sformatowanie dysku w formacie
  plików innym niż NTFS)
  ź Linux
  Produkt służy do wykorzystania wyłącznie w urządzeniach ogólnego użytku.
  Nie należy używać produktu w systemach, od których wymaga się wysokich
  poziomów jakości i niezawodności (np. serwery, zastosowania
  przemysłowe), chyba że produkt jest przeznaczony do tych celów.
  Dla uzyskania najwyższej prędkości i komfortu pracy, podłącz dysk do złącza
  SATA III. Dysk jest również kompatybilny ze złączem SATA II i SATA I, jednak
  w przypadku ich zastosowania, prędkość transmisji danych zostanie
  pomniejszona do tej jaką osiągają standardy SATA II lub SATA I.
  Prosimy o zapoznanie się z instrukcją do Twojego komputera lub płyty
  głównej w celu uzyskania informacji na temat ich kompatybilności z SSD.
  UWAGA: Konfiguracja komputera i system operacyjny mogą wpływać
  na działanie dysku.
  INSTALACJA URZĄDZENIA
  Przed instalacją dysku upewnij się, że Twój komputer jest wyłączony
  oraz wyposażony jest w złącze SATA. W innym przypadku SSD może być
  niekompatybilny.
  Po podpięciu SSD do złącza SATA w komputerze należy sformatować go
  przy użyciu narzędzi systemowych.
  W przypadku montażu dysku w komputerze posiadającym zatokę
  montażową przystosowaną do dysków 9,5 mm, należy użyć dystansu
  poprzez przyklejenie go na dysk.
  Dziękujemy za wybór produktu GOODRAM. Przed użyciem zalecamy
  zapoznać się z zasadami użytkowania i przechowywania urządzenia,
  zamieszczonymi w dołączonej instrukcji i postępować zgodnie z nimi.
  Prosimy zachować instrukcję na przyszłość.
  DOTYCZY PRODUKTÓW:
  GOODRAM C40 GOODRAM CX400
  GOODRAM C50 GOODRAM IRDM
  GOODRAM CL100 GOODRAM IRDM Pro
  GOODRAM CL100 gen. 2 GOODRAM IRDM Pro gen. 2
  GOODRAM CX200 oraz kolejnych z serii
  GOODRAM CX300
  OBJAŚNIENIA IKON
  Poniżej wyjaśnione zostały oznaczenia symboli zastosowanych w poniższej
  instrukcji. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przystąpieniem do dalszej
  lektury.
  Producent deklaruje, że oznaczony przez niego produkt spełnia
  zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach UE. Firmą
  odpowiedzialną za umieszczenie symbolu CE na tym produkcie jest
  firma Wilk Elektronik SA, z siedzibą w: ul. Mikołowska 42, 43-173
  Łaziska Górne. Kopię oficjalnej Deklaracji zgodności można uzyskać
  kontaktując się z firmą Wilk Elektronik SA.
  Zakaz wyrzucania do kosza zużytego sprzętu razem z innymi
  odpadami komunalnymi. Sprzęt należy zutylizować w wyznaczonym
  punkcie zbiórki.
  Produkt podlega procesowi recyklingu, co oznacza, że materiały,
  które służyły do jego produkcji nadają się do ponownego
  wykorzystania.
  Produkt nie jest zabawką, nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku
  do 3 lat.
  POJEMNOŚĆ
  Pojemności pamięci masowej dla produktów GOODRAM, przedstawione
  w wartciach decymalnych. Oznacza to, że 1 GB odpowiada
  1 000 000 000 bajtów. Systemy operacyjne bazujące na przeliczniku
  binarnym tj. 1 GB = 1 073 741 824 bajty, mogą pokazywać pojemność niższą
  od wyspecyfikowanej. Dodatkowo część pamięci masowej jest
  zarezerwowana dla plików i oprogramowania zarządzającego pamięcią.
  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
  Dla wykorzystania w pełni możliwości produktu oraz zachowania
  bezpieczeństwa podczas użytkowania, należy dostosować się
  do poniższych zaleceń:
  Nie należy:
  ź narażać produktu na uszkodzenia, bardzo wysokie lub bardzo niskie
  temperatury, niemieszczące się w zakresie pracy urządzenia
  ź wkładać produktu ani jego części do wody lub innych cieczy, zwłaszcza
  w trakcie jego pracy
  ź stawiać w pobliżu otwartego ognia
  Uwagi:
  ź należy kontrolować prawidłowe odprowadzanie ciepła
  ź produkt nie jest zabawką, nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku
  do 3 lat
  ź należy używać wyłącznie części, które przeznaczone są do użycia
  z produktem
  GWARANCJA PRODUCENTA
  Szczegóły gwarancji i warunki jej stosowania zamieszczone są w osobnym
  d o k u m e n c i e , d o s t ę p n y m n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j
  www.goodram.com/warranty
  PRODUCENT
  Wilk Elektronik SA
  ul. Mikołowska 42
  43-173 Łaziska Górne
  Polska
  PL
  INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
  DYSKÓW WEWNĘTRZNYCH SATA III „SSD”
Goodram IRDM Pro gen.2

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące Goodram IRDM Pro gen.2 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Goodram IRDM Pro gen.2 poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą . Ta instrukcja należy do kategorii i otrzymała oceny od osób ze średnią . Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: . Czy masz pytanie dotyczące lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Goodram IRDM Pro gen.2

Marka Goodram
Model IRDM Pro gen.2
Produkt Dysk półprzewodnikowy (SSD)
EAN 5908267923214
Język Polski
Typ pliku PDF

Powiązane instrukcje produktów

Dysk półprzewodnikowy (SSD) Goodram

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Dowiedz się więcej