Instrukcja obsługi Goodram IRDM Pro gen.2

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Goodram IRDM Pro gen.2. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Goodram IRDM Pro gen.2 na tej stronie.

Produktu nie należy stawiać w pobliżu otwartego ognia.
Nie należy wkładać produktu ani jego części do wody lub innych cieczy,
zwłaszcza w trakcie jego pracy.
Produkt nie może być poddawany bardzo wysokim lub bardzo niskim
temperaturom, niemieszczącym się w zakresie pracy urządzenia.
ZASTOSOWANIE I KOMPATYBILNOŚĆ
Urządzenie pamci masowej przeznaczone do zastosowania jako
wewnętrzny nośnik danych w komputerach stacjonarnych i laptopach.
Produkt jest kompatybilny z systemami operacyjnymi:
ź Windows® XP® / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
ź Mac OS X 10.4 i nowsze (wymagane sformatowanie dysku w formacie
plików innym niż NTFS)
ź Linux
Produkt służy do wykorzystania wyłącznie w urządzeniach ogólnego użytku.
Nie należy używać produktu w systemach, od których wymaga się wysokich
poziomów jakości i niezawodności (np. serwery, zastosowania
przemysłowe), chyba że produkt jest przeznaczony do tych celów.
Dla uzyskania najwyższej prędkości i komfortu pracy, podłącz dysk do złącza
SATA III. Dysk jest również kompatybilny ze złączem SATA II i SATA I, jednak
w przypadku ich zastosowania, prędkość transmisji danych zostanie
pomniejszona do tej jaką osiągają standardy SATA II lub SATA I.
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją do Twojego komputera lub płyty
głównej w celu uzyskania informacji na temat ich kompatybilności z SSD.
UWAGA: Konfiguracja komputera i system operacyjny mogą wpływać
na działanie dysku.
INSTALACJA URZĄDZENIA
Przed instalacją dysku upewnij się, że Twój komputer jest wyłączony
oraz wyposażony jest w złącze SATA. W innym przypadku SSD może być
niekompatybilny.
Po podpięciu SSD do złącza SATA w komputerze należy sformatować go
przy użyciu narzędzi systemowych.
W przypadku montażu dysku w komputerze posiadającym zatokę
montażową przystosowaną do dysków 9,5 mm, należy użyć dystansu
poprzez przyklejenie go na dysk.
Dziękujemy za wybór produktu GOODRAM. Przed użyciem zalecamy
zapoznać się z zasadami użytkowania i przechowywania urządzenia,
zamieszczonymi w dołączonej instrukcji i postępować zgodnie z nimi.
Prosimy zachować instrukcję na przyszłość.
DOTYCZY PRODUKTÓW:
GOODRAM C40 GOODRAM CX400
GOODRAM C50 GOODRAM IRDM
GOODRAM CL100 GOODRAM IRDM Pro
GOODRAM CL100 gen. 2 GOODRAM IRDM Pro gen. 2
GOODRAM CX200 oraz kolejnych z serii
GOODRAM CX300
OBJAŚNIENIA IKON
Poniżej wyjaśnione zostały oznaczenia symboli zastosowanych w poniższej
instrukcji. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przystąpieniem do dalszej
lektury.
Producent deklaruje, że oznaczony przez niego produkt spełnia
zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach UE. Firmą
odpowiedzialną za umieszczenie symbolu CE na tym produkcie jest
firma Wilk Elektronik SA, z siedzibą w: ul. Mikołowska 42, 43-173
Łaziska Górne. Kopię oficjalnej Deklaracji zgodności można uzyskać
kontaktując się z firmą Wilk Elektronik SA.
Zakaz wyrzucania do kosza zużytego sprzętu razem z innymi
odpadami komunalnymi. Sprzęt należy zutylizować w wyznaczonym
punkcie zbiórki.
Produkt podlega procesowi recyklingu, co oznacza, że materiały,
które służyły do jego produkcji nadają się do ponownego
wykorzystania.
Produkt nie jest zabawką, nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku
do 3 lat.
POJEMNOŚĆ
Pojemności pamięci masowej dla produktów GOODRAM, przedstawione
w wartciach decymalnych. Oznacza to, że 1 GB odpowiada
1 000 000 000 bajtów. Systemy operacyjne bazujące na przeliczniku
binarnym tj. 1 GB = 1 073 741 824 bajty, mogą pokazywać pojemność niższą
od wyspecyfikowanej. Dodatkowo część pamięci masowej jest
zarezerwowana dla plików i oprogramowania zarządzającego pamięcią.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Dla wykorzystania w pełni możliwości produktu oraz zachowania
bezpieczeństwa podczas użytkowania, należy dostosować się
do poniższych zaleceń:
Nie należy:
ź narażać produktu na uszkodzenia, bardzo wysokie lub bardzo niskie
temperatury, niemieszczące się w zakresie pracy urządzenia
ź wkładać produktu ani jego części do wody lub innych cieczy, zwłaszcza
w trakcie jego pracy
ź stawiać w pobliżu otwartego ognia
Uwagi:
ź należy kontrolować prawidłowe odprowadzanie ciepła
ź produkt nie jest zabawką, nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku
do 3 lat
ź należy używać wyłącznie części, które przeznaczone są do użycia
z produktem
GWARANCJA PRODUCENTA
Szczegóły gwarancji i warunki jej stosowania zamieszczone są w osobnym
d o k u m e n c i e , d o s t ę p n y m n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j
www.goodram.com/warranty
PRODUCENT
Wilk Elektronik SA
ul. Mikołowska 42
43-173 Łaziska Górne
Polska
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
DYSKÓW WEWNĘTRZNYCH SATA III „SSD”

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Goodram IRDM Pro gen.2 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Goodram IRDM Pro gen.2 udzielić ci dobrej odpowiedzi.

Specs

Marka Goodram
Model IRDM Pro gen.2
Produkt Dysk półprzewodnikowy (SSD)
EAN 5908267923214
Język Polski
Grupa produktu Dyski półprzewodnikowe (SSD)
Typ pliku PDF
Cechy
Pojemność pamięci SSD 256GB
Rozmiar kieszeni dysku SSD 2.5"
Standardowe rozwiązania komunikacyjne Serial ATA III
Prędkość odczytu z nośnika 555MB/s
Prędkość zapisu nośnika 535MB/s
Random read (4KB) 96000IOPS
Random write (4KB) 81000IOPS
Współczynnik TBW 220
Element dla PC
Szyfrowanie sprzętu -
NVMe -
Szybkość przesyłania danych 6Gbit/s
Certyfikaty CE
Zgodność z RoHS
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) 0 - 70°C
Zakres temperatur (przechowywanie) -45 - 85°C
Waga i rozmiary
Szerokość produktu 100mm
Długość urządzenia 69.85mm
Wysokość urządzenia 7mm