Instrukcja obsługi Fellowes Powershred M-8C

Fellowes Powershred M-8C
7.1 · 1
PDF instrukcja
 · 44 str.
Polski
instrukcjaFellowes Powershred M-8C

Powershred

®

M-8C

The World's Toughest Shredders

®

ĴĠĩĤĴğĤīįħğħěĵĠěijĠğěĠijIJħěī

ĞĤĵĭĜĨĦīĠĤĭħĠijĩĴĥĤħĴğħĪĤě

Läs dessa anvisningar innan du använder
apparaten.
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig
henvisning.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.
Vennligst les nøye igjennom denne
bruksanvisningen før bruk.
Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na
przyszłość
Перед началом эксплуатации обязательно
прочтите данную инструкцию.
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните
ее для последующего использования.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική
αναφορά.
Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.
Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.
Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.
Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaan-
yagként való jövőbeni használatra.
Leia estas instruções antes da utilização.
Não as deite fora: conserve-as para consulta futura.
ȲƾƵƯƄŴǽȚǚƃŻȝȚȢƾŵȤȁȚǟƴŸȬǾŶǽȚǟűǍƁ
ǠźƾƷƸŽȘȬǞűǍƴŽƾƷƮƱŲǟűǍƁȶȆȝȚȢƾŵȤȁȚȵnjƀǜžǑƴƈƄŽȚƿƆƁǽ
ǚƃƲƄƉƓȚ
Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.
Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence
ultérieure.
Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guárdelas para tenerlas como
referencia.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
durchlesen.
Bitte nicht entsorgen: Zur späteren Bezugnahme
aufheben.
Prima dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni.
Conservare il manuale per consultarlo secondo le
necessità.
Lees deze instructies voor gebruik.
Gooi ze niet weg, maar bewaar ze zodat u ze later
kunt raadplegen.

Instrukcja

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Fellowes Powershred M-8C. Ta instrukcja należy do kategorii Niszczarki i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.1. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski, Angielski. Czy masz pytanie dotyczące Fellowes Powershred M-8C lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytanie dotyczące modelu Fellowes Powershred M-8C, a w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz swoje pytanie. Im lepiej zostanie opisany Twój problem, tym łatwiej będzie innym właścicielom Fellowes Powershred M-8C udzielić Ci właściwej odpowiedzi.

Liczba pytań: 0

Specyfikacje Fellowes Powershred M-8C

Poniżej znajdziesz specyfikacje produktów i instrukcje modelu Fellowes Powershred M-8C.

Ogólne
Marka Fellowes
Model Powershred M-8C | 4604101
Produkt Niszczarka
EAN 0043859647422
Język Polski, Angielski
Typ pliku Instrukcja obsługi (PDF)
Cechy
Niszczenie spinaczy Tak
Rozdrabniacz Rozdrabnianie krzyżowe
Niszczenie zszywek Tak
Szerokość szczeliny wejściowej 230 mm
Niszczenie płyt CD Nie
Niszczenie papieru Tak
Niszczenie kart kredytowych Tak
Cykl pracy 5 min
Poziom ochrony 3
Ilość arkuszy niszczonych jednocześnie 8 ark.
Pojemność kosza 15 l
Kolor produktu Czarny
Prędkość niszczenia 4300 mm/min
Automatyczne włączanie/wyłączanie Tak
Wymiary ścinek 50 mm
Pozostałe funkcje
Wymiary produktu (SxGxW) 310 x 244 x 378 mm
Waga i rozmiary
Wysokość produktu 390 mm
Waga produktu 4000 g
Szerokość produktu 340 mm
Głębokość produktu 246 mm
Szczegóły Techniczne
Kod zharmonizowanego systemu (HS) 84729080
pokaż więcej

Często zadawane pytania

Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu Fellowes Powershred M-8Cmożesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj

Brak wyników