Instrukcja obsługi Fellowes Powershred 79Ci

Fellowes Powershred 79Ci
(1)
 • Liczba stron: 76
 • Typ pliku: PDF
 • Quality Office Products Since 1917

  POWERSHRED

  ®
  79Ci
  Läs dessa anvisningar innan du använder
  apparaten.
  Släng inte bort, behåll för framtida bruk.
  Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
  Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig
  henvisning.
  Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
  Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.
  Vennligst les nøye igjennom denne
  bruksanvisningen før bruk.
  Ikke kast den: Ta vare på den for senere
  referanse.
  Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
  Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na
  przyszłość
  Перед началом эксплуатации обязательно
  прочтите данную инструкцию.
  Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните
  ее для последующего использования.
  Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν
  χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
  Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική
  αναφορ
  Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
  Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.
  Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
  Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.
  Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
  Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.
  Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!
  Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaan-
  yagként való jövőbeni használatra.
  Leia estas instruções antes da utilização.
  Não as deite fora: conserve-as para consulta
  futura.
  Please read these instructions before use.
  Do not discard: keep for future reference.
  Lire ces instructions avant utilisation.
  Ne pas jeter : conserver pour référence
  ultérieure.
  Lea estas instrucciones antes de usarlo.
  No las deseche: guárdelas para tenerlas como
  referencia.
  Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
  durchlesen.
  Bitte nicht entsorgen: zur späteren Bezugnahme
  aufheben
  Prima dell’uso, si raccomanda di leggere questo
  manuale di istruzioni. Conservare il manuale
  per consultarlo secondo le necessità.
  Dese instructies voor gebruik lezen.Niet
  weggooien, maar bewaren om later te kunnen
  raadplegen.
Fellowes Powershred 79Ci

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 1

Czy masz pytanie dotyczące Fellowes Powershred 79Ci lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Fellowes Powershred 79Ci poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Krzysztof, 9-10-2020 10:02:47 Bez komentarza

Seris na terenie śląska

Odpowiedz na to pytanie

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Fellowes Powershred 79Ci. Ta instrukcja należy do kategorii Niszczarki i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski, Angielski. Czy masz pytanie dotyczące Fellowes Powershred 79Ci lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Fellowes Powershred 79Ci

Ogólne
Marka Fellowes
Model Powershred 79Ci
Produkt Niszczarka
Język Polski, Angielski
Typ pliku PDF
Cechy
Niszczenie spinaczy Tak
Rozdrabniacz Rozdrabnianie przez cięcie cząstek
Niszczenie zszywek Tak
Szerokość szczeliny wejściowej 230 mm
Niszczenie płyt CD Tak
Niszczenie papieru Tak
Niszczenie kart kredytowych Tak
Wymiary ścinek 4 x 38 mm
Cykl pracy 20 min
Autostop w przypadku zakleszczenia Tak
Poziom ochrony 4
Ilość arkuszy niszczonych jednocześnie 14 ark.
Automatyczne włączanie/wyłączanie Tak
Kolor produktu Czarny
Pozostałe funkcje
Wymiary produktu (SxGxW) 390 x 275 x 500 mm