Instrukcja obsługi Fellowes Powershred 59Cb

Fellowes Powershred 59Cb
(1)
 • Liczba stron: 40
 • Typ pliku: PDF
 • Quality Office Products Since 1917

  POWERSHRED

  ®
  59Cb
  Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν
  χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
  Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική
  αναφορ
  Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
  Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.
  Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
  Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.
  Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
  Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.
  Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!
  Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaan-
  yagként való jövőbeni használatra.
  Leia estas instruções antes da utilização.
  Não as deite fora: conserve-as para consulta
  futura.
  Läs dessa anvisningar innan du använder
  apparaten.
  Släng inte bort, behåll för framtida bruk.
  Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
  Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig
  henvisning.
  Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
  Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.
  Vennligst les nøye igjennom denne
  bruksanvisningen før bruk.
  Ikke kast den: Ta vare på den for senere
  referanse.
  Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
  Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na
  przyszłość
  Перед началом эксплуатации обязательно
  прочтите данную инструкцию.
  Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните
  ее для последующего использования.
  Please read these instructions before use.
  Do not discard: keep for future reference.
  Lire ces instructions avant utilisation.
  Ne pas jeter : conserver pour référence
  ultérieure.
  Lea estas instrucciones antes de usarlo.
  No las deseche: guárdelas para tenerlas como
  referencia.
  Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
  durchlesen.
  Bitte nicht entsorgen: zur späteren Bezugnahme
  aufheben
  Prima dell’uso, si raccomanda di leggere questo
  manuale di istruzioni. Conservare il manuale
  per consultarlo secondo le necessità.
  Dese instructies voor gebruik lezen.Niet
  weggooien, maar bewaren om later te kunnen
  raadplegen.
Fellowes Powershred 59Cb

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące Fellowes Powershred 59Cb lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Fellowes Powershred 59Cb poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Fellowes Powershred 59Cb. Ta instrukcja należy do kategorii Niszczarki i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski, Angielski. Czy masz pytanie dotyczące Fellowes Powershred 59Cb lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Fellowes Powershred 59Cb

Ogólne
Marka Fellowes
Model Powershred 59Cb
Produkt Niszczarka
EAN 43859627899
Język Polski, Angielski
Typ pliku PDF
Cechy
Niszczenie spinaczy Tak
Rozdrabniacz Rozdrabnianie krzyżowe
Niszczenie zszywek Tak
Szerokość szczeliny wejściowej 230 mm
Niszczenie płyt CD Nie
Niszczenie papieru Tak
Niszczenie kart kredytowych Tak
Cykl pracy 5 min
Poziom ochrony 3
Ilość arkuszy niszczonych jednocześnie 9 ark.
Kolor produktu Czarny, Srebrny
Wymiary ścinek 3.9 x 50 mm
Automatyczne włączanie/wyłączanie Tak
Pozostałe funkcje
Wymiary produktu (SxGxW) 264 x 417 x 419 mm