Instrukcja obsługi Fagor TRV-300

Fagor TRV-300

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Fagor TRV-300. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Fagor TRV-300 prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Fagor
Model
TRV-300
Produkt
EAN
, 8412788018054
Język
Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Polski, Rosyjski, Czech, Słowacki, Węgierski
Typ pliku
PDF
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
MOD.:
TRV-300
TERMOVENTILADOR VERTICAL / VERTICAL AIR HANDLING UNIT /
THERMOVENTILATEUR VERTICAL
/ VERTIKALER THERMOVENTILATOR /
TERMOVENTILATORE VERTICALE /
∞∂ƒ√£∂ƒª√ - ∞¡∂ªπ™∆∏ƒ∞™ / FÜGGŐLEGES
TERMOVENTILÁTOR / TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR / TERMOWENTYLATOR
PIONOWY / ВЕРТИКАЛЕН ТЕРМОВЕНТИЛАТОР / ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
Mayo 2009
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18
Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.
O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções.
The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User’s Manual.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben Modelle zu verändern.
Il fabbricante si riserva il diritto a modificare i modelli descritti in questo Manuale d’Istruzioni.
O k·t·Ûv·ÛtçÈ·› ·oÂÈÛtÈk¿ to ‰Èk·›ˆÌ· v· tpoooÈÛ t· ÌovÏ· ou ÂpÈyp¿ºovt·È Ûto ·pv Evtuo O‰ËÒv
.
A gyártó fenntartja magának a jogot a használati útmutatóban közölt műszaki adatok megváltoztatására.
Výrobce si vyhrazuje právo modifikovat modely popsané v tomto uživatelském návodu.
Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať modely opísané v tomto užívateľskom návode.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania modeli opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя.
ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES
PT - MANUAL DE INSTRÕES
EN - INSTRUCTIONS FOR USE
FR - MANUEL D’UTILISATION
DE - GEBRAUCHSANWEISUNG
IT - MANUALE DI ISTRUZIONI
EL - ENT√ √¢∏°πøN
HU - HASZLATI ÚTMUTATÓ
CZ - NÁVOD K POITÍ
SK - VOD NA POITIE
PL - INSTRUKCJA OBUGI
BG - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
RU - ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1000 m
m
1000 m
m
1000 mm
2250
mm

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Fagor TRV-300, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Opis ogólny
Model   Wentylator grzejnik elektryczny
Zarządzanie energią
Moc   2000 W
Design
Kolor produktu   Biały