Instrukcja obsługi Fagor MG-300

Fagor MG-300

Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Fagor MG-300. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Fagor MG-300 prosimy powiadom nas na dole tej strony.

Marka
Fagor
Model
MG-300
Produkt
EAN
3610170022404, 8412788027179
Język
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Polski, Rosyjski, Czech, Słowacki, Węgierski, Chorwacki, Arabski
Typ pliku
PDF
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18
Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
MOD.: GP-240 GP-280 MG-300
Septiembre 2008
MANUAL DE INSTRUCCIONES
 
Enero 2008
2008
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES
PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES
EN - INSTRUCTIONS FOR USE
FR - MANUEL D’UTILISATION
DE - GEBRAUCHSANWEISUNG
IT - MANUALE DI ISTRUZIONI
EL - ENTY¶√ √¢∏°πøN
HU - 
CS - 
SK - 
PL - 
BG - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
RU -
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
AR -
NL - GEBRUIKSHANDLEIDING
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.
O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções.
The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User’s Manual.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben Modelle zu verändern.
Il fabbricante si riserva il diritto a modificare i modelli descritti in questo Manuale d’Istruzioni.
O k·t·ÛÛt‹ç ‰È·tËp› ·okÏÂÈÛk¿ to ‰È›ˆÌ· tpoooÈ‹Û› t· ÌovÏ· ou ÂpÈyp¿ºovt·È Ûto ·pfiv Evtuo OËyÈÒv
.




Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя.
De fabrikant behoudt zich het recht voor de modellen die in deze Gebruikshandleiding worden beschreven te wijzigen.
MANUAL DE INSTRUCCIONES
لﺎﻤﻌﺘﺳﻹا ﻞﻴﻟد
ASPIRADOR
قﺎﺸﻧ
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en
este manual de instrucciones
لﺎﻤﻌﺘﺳﻹا ﻞﻴﻟد ﻲﻓ ﺔﻨﻴﺒﻤﻟا ﺔﻴﻋﻮﻨﻟا ﺮﻴﻐﺗ ﻲﻓ ﻖﺤﻟا ﻪﻟ ﺞﺘﻨﻤﻟا
Enero 2005
ﻲﻔﻧﺎﺟ2005
ﺔﻴﻨﻣا ﺪﻋاﻮﻗ
جﻮﺘﻨﻤﻟا ﻒﺻو
ﺐﻴآﺮﺘﻟا
ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا
ﻖﺸﻨﻟا ةﻮﻗ ﺔﻟدﺎﻌﻣ
رﺎﺒﻐﻟا ﺔﻳوﺎﺣ ﻎﻳﺮﻔ
تﺎﻔﺼﻤﻟا ﺮﻴﻐﺗ
ﻒﻴﻀﻨﺘﻟا
تﻼﻤﻜﻤﻟا
ﻦﻳﺰﺨﺘﻟا
ﻞﻘﻨﻟا
1
7-8
9
10
11-12
13-14
15-18
19
21
22
22

Zadaj pytanie

W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Fagor MG-300, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.

Na sprzedaż w

Specs

Praca
Moc w sumie   920 W
Liczba płyt / stojaków 1
Podświetlony włącznik/wyłącznik yes
Design
Powłoka nieprzylepna   yes
Zarządzanie energią
Częstotliwość wejściowa AC 50 Hz
Napięcie wejściowe AC   230 V
Waga i rozmiary
Waga produktu   4600 g