Fagor MG-300

Instrukcja obsługi Fagor MG-300

(1)
 • N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
  N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18
  Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
  MOD.: GP-240 GP-280 MG-300
  Septiembre 2008
  MANUAL DE INSTRUCCIONES
   
  Enero 2008
  2008
  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES
  PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES
  EN - INSTRUCTIONS FOR USE
  FR - MANUEL D’UTILISATION
  DE - GEBRAUCHSANWEISUNG
  IT - MANUALE DI ISTRUZIONI
  EL - ENTY¶√ √¢∏°πøN
  HU - 
  CS - 
  SK - 
  PL - 
  BG - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
  RU -
  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  AR -
  NL - GEBRUIKSHANDLEIDING
  El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.
  O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções.
  The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User’s Manual.
  Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.
  Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben Modelle zu verändern.
  Il fabbricante si riserva il diritto a modificare i modelli descritti in questo Manuale d’Istruzioni.
  O k·t·ÛÛt‹ç ‰È·tËp› ·okÏÂÈÛk¿ to ‰È›ˆÌ· tpoooÈ‹Û› t· ÌovÏ· ou ÂpÈyp¿ºovt·È Ûto ·pfiv Evtuo OËyÈÒv
  .
  
  
  
  
  Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
  Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя.
  De fabrikant behoudt zich het recht voor de modellen die in deze Gebruikshandleiding worden beschreven te wijzigen.
  MANUAL DE INSTRUCCIONES
  لﺎﻤﻌﺘﺳﻹا ﻞﻴﻟد
  ASPIRADOR
  قﺎﺸﻧ
  El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en
  este manual de instrucciones
  لﺎﻤﻌﺘﺳﻹا ﻞﻴﻟد ﻲﻓ ﺔﻨﻴﺒﻤﻟا ﺔﻴﻋﻮﻨﻟا ﺮﻴﻐﺗ ﻲﻓ ﻖﺤﻟا ﻪﻟ ﺞﺘﻨﻤﻟا
  Enero 2005
  ﻲﻔﻧﺎﺟ2005
  ﺔﻴﻨﻣا ﺪﻋاﻮﻗ
  جﻮﺘﻨﻤﻟا ﻒﺻو
  ﺐﻴآﺮﺘﻟا
  ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا
  ﻖﺸﻨﻟا ةﻮﻗ ﺔﻟدﺎﻌﻣ
  رﺎﺒﻐﻟا ﺔﻳوﺎﺣ ﻎﻳﺮﻔ
  تﺎﻔﺼﻤﻟا ﺮﻴﻐﺗ
  ﻒﻴﻀﻨﺘﻟا
  تﻼﻤﻜﻤﻟا
  ﻦﻳﺰﺨﺘﻟا
  ﻞﻘﻨﻟا
  1
  7-8
  9
  10
  11-12
  13-14
  15-18
  19
  21
  22
  22
Fagor MG-300

Potrzebujesz pomocy?

Liczba pytań: 0

Czy masz pytanie dotyczące Fagor MG-300 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Fagor MG-300 poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą . Ta instrukcja należy do kategorii i otrzymała oceny od osób ze średnią . Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: . Czy masz pytanie dotyczące lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

Specyfikacje Fagor MG-300

Marka Fagor
Model MG-300
Produkt Grill
EAN 3610170022404, 8412788027179
Język Polski, Angielski, Holenderski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Rosyjski, Czech, Słowacki, Węgierski, Chorwacki, Arabski
Typ pliku PDF
Wydajność
Moc w sumie 920W
Liczba płyt / stojaków 1
Podświetlony włącznik/wyłącznik
Konstrukcja
Powłoka nieprzywierająca
Moc
Częstotliwość wejściowa AC 50Hz
Napięcie wejściowe AC 230V
Waga i rozmiary
Waga produktu 4600g

Powiązane instrukcje produktów

Grill Fagor

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Dowiedz się więcej