Instrukcja obsługi Fagor 6H 185 AX

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję Fagor 6H 185 AX. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Fagor 6H 185 AX na tej stronie.

1
Mod. 5H- 196 N
Typ. 1
HV1
11C2
C
od. 901015093
Serie: 07121
2776
230V/50HZ
W ma
x 3
570 W
S
E
R
V
I
C
I
O
A
S
I
S
T
E
N
C
I
A
T
E
C
N
I
C
A
9
0
2
1
0
5
0
1
0
M
a
de in EU
AR46

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Fagor 6H 185 AX innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom Fagor 6H 185 AX udzielić ci dobrej odpowiedzi.