Instrukcja obsługi Denver CAD-375

Zobacz tutaj bezpłatnie instrukcję DenverCAD-375. Przeczytałeś instrukcję, ale czy odpowiada ona na twoje pytanie? Zadaj pytanie innym użytkownikom Denver CAD-375 na tej stronie.

INSTRUCTION MANUAL
CAR STEREO CD/CDR/CDRW/MP3/WMA PLAYER
WITH PLL FM STEREO RADIO
RDS
DETACHABLE FRONT PANEL
CAD-375
PTY
TA AF
BD/LD
AS/PS
MODE
MUTE
1 PAU 2 RPT 3 INT
4 RDM
5
-10
6
+10
1 18 16 177 1115109
191214 2 3 20 21 22 23 24 25136 8 5
4
(1-6)
26
RESET
PTY
TA AF
BD/LD
AS/PS
MODE
MUTE
1 PAU 2 RPT 3 INT
4 RDM
5 -10 6 +10

Zadaj pytanie

Zadaj tutaj pytanie dotyczące Denver CAD-375 innym właścicielom produktu. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu i swoje pytanie. Im lepiej opisany jest twój problem i pytanie, tym łatwiej innym właścicielom DenverCAD-375 udzielić ci dobrej odpowiedzi.

PROSZĘ O INSTRUKCJĘ W JĘZYKU POLSKIM DO RADIA SAMOCHODOWEGO DENVER CAD 370

Krystyna, 2017-01-24 12:57:00